Sandanski1.com

СНИМКИ. Кьофишекът СНИМКИ. Кьофишекът "Да почистим България за един ден"

XXIV колопоход XXIV колопоход "Не! на наркотиците" в Сандански. Снимки

Читалище Читалище "Отец Паисий 1927" - село Левуново, чевства 90-годишен юбилей

Българчетата са на второ място в света по тормоз в училище

20 Apr 2017 :: Sandanski1.com

У нас 9.1% от децата казват, че са били бити или блъскани от други ученици поне няколко пъти в месеца

Нивото на стрес сред деветокласниците у нас е съизмеримо с това на техните връстници по света. Българчетата са подобаващо амбициозни и като никога, стоят добре по удовлетворение от живота - по дял на доволните сме на 13-о място сред 70 страни и административни райони.

Това показва нов доклад от международното изследване на 15-годишните ученици PISA 2015, огласен вчера от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

За пръв път изследването, което измерва знанията и уменията на деветокласниците по математика, литература и природни науки, огласява данни за физическото и емоционално състояние на децата. Те са на базата на анкети за удовлетвореността от живота, очакванията за бъдещата реализация и техните притеснения.

Въпреки добрите новини обаче PISA, както винаги, откроява 15-годишните у нас и в една тревожна тенденция - всички показатели за тормоза в училище у нас са по-високи от средните за ОИСР, а по физически тормоз заемаме незавидното второ място сред 54 държави, включили се в тази част на изследването.

У нас 9.1% от децата казват, че са били бити или блъскани от други ученици поне няколко пъти в месеца.

Само Хонконг ни изпреварва по дял на учениците в тази група - 9.5%. Сравнително висок процент деца докладват същото в Япония (8.9%), Катар (8.8%), Тунис (8.6%), Латвия (8.4%). Делът на децата с това оплакване у нас е двойно по-висок от средното за ОИСР - 4.3%.

Макар и с по-малка разлика, у нас повече деца се оплакват общо от различни видове тормоз (24.7% при 18.7% за ОИСР) и че им се присмиват поне няколко пъти в месеца (12.4% у нас, 10.9% в ОИСР). Една трета от деветокласниците тук се чувстват аутсайдери в училище (в ОИСР делът е около 17%).

Смесена е картината по отношение на удовлетворението от живота - у нас и доволните са повече, и недоволните. Висока степен на удовлетворение от живота декларират 42.8% от децата у нас при 34.1% средно за ОИСР и благодарение на това сме на 13-о място по щастие в класацията. Ако недоволните в ОИСР обаче са 11.8%, то у нас са 13.9%.

Децата у нас са в златната среда що се отнася до обичайните тревоги в училище - 55% от деветокласниците казват, че се притесняват много, дори да са добре подготвени за изпит.

Толкова е делът на тази група и в ОИСР. Почти половината ученици у нас - 46.2%, се оплакват, че много се напрягат, когато учат. За всички страни средно делът на заявяващите това е 36.6%. 61% от българските ученици се притесняват да не получат ниски оценки.

На фона на връстниците си в другите страни нашите деветокласници изпъкват с амбиции - 67.2% от тях казват, че искат да са от най-добрите ученици в класа си при 59.2% средно за ОИСР. 93.9% от българчетата казват, че искат да могат да избират от най-добрите възможности, като завършат (92.7% за ОИСР).

Родителите у нас се проявяват в различна светлина - от една страна, се интересуват по-малко от училищните дела на детето си, но пък от друга - по-често помагат при проблеми.

84.1% от българчетата казват, че говорят с родителите си след училище (86.1% за ОИСР), а 83.8% казват, че семейството се интересува какво става в училище (93.5% средно за изследването). 93.7% от нашите деветокласници обаче получават родителска подкрепа, когато имат трудности в училище, докато с това могат да се похвалят 90.6% от връстниците им в другите страни.

СЛЕД ЧАСОВЕТЕ

По начин на прекарване на времето извън училище децата у нас не се различават съществено от връстниците си и даже в някои отношения стоят по-добре. У нас например 78.3% от 15-годишните спортуват преди или след училище при 69.8% средно за ОИСР. По "висене" в интернет губят повече време спрямо средното за всички страни, но пък по това си приличат с другите европейчета. През седмицата децата у нас "прахосват" 187 минути дневно в интернет при 146 минути средно за ОИСР. Изглежда много, но толкова са в мрежата и 15-годишните в Швеция. Каквото е изпуснато през седмицата, се наваксва през уикенда - тогава дневният престой във виртуалното пространство се покачва на 211 минути, но толкова е и в Испания, Великобритания и др. Горе-долу по средата сме и по дял на децата, които закусват преди училище - 74.7% у нас, 78% за ОИСР.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3