Sandanski1.com

Джули и Лили: ВИДЕО. Джули и Лили: "България не трябва да е това, което е в момента..."

От 14 май отделението по детски болести в МБАЛ „Югозападна болница“ възобновява работа От 14 май отделението по детски болести в МБАЛ „Югозападна болница“ възобновява работа

Свинщини край река Струма, близо до град Сандански Свинщини край река Струма, близо до град Сандански

Британски учени: Instagram е най-опасната за здравето социална мрежа

19 May 2017 :: Sandanski1.com

Изводите на доклада са основани на допитване сред 1479 души на възраст между 14 и 24 години

Съвместен доклад на Кралското здравно общество и Движението за младежко здраве, публикуван на 19 май, определя Instagram за най-опасната за здравето социална мрежа.

Изводите на доклада са основани на допитване сред 1479 души на възраст между 14 и 24 години.

Те са били запитани с кое от състоянията – „самота“, „депресия“, „тревога“, „издевателство“, „създаване на имидж пред другите“ – биха описали най-точно YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter.

YouTube предизвиква най-положително влияние сред респондентите, следвана от Twitter и Facebook. Snapchat и Instagram.

Авторите на доклада посочват, че 91% от младите хора между 14 и 24 години използват изброените интернет платформи.

„От гледна точна на пристрастяването социалните мрежи са по-опасни от цигарите, алкохола и допринасят за ръст на усещаното за тревога, психични проблеми и нарушаване на съня. Депресивните състояния сред младежта през последните 25 години са нараснали със 70%“, се казва в доклада.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3