Sandanski1.com

ООН: Само 3.8 млн. ще са българите през 2100 г. ООН: Само 3.8 млн. ще са българите през 2100 г.

Из историята на Сандански. Учителската стачка през 2007 годинаВИДЕО. Из историята на Сандански. Учителската стачка през 2007 година

Държавната администрация хем расте, хем богатее Държавната администрация хем расте, хем богатее

Земеделската професионална гимназия спечели още един проект по Еразъм+

04 Dec 2017 :: Sandanski1.com

Учениците ще получат Сертификат за предприемачески способности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass Mobility

"С предприемачество - за успешна реализация" е най-новият спечелен проект на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев", град Сандански, по Еразъм+.

Той е естествено продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство+.

През 2018 година 45 ученици от тази специалност, разпределени в три потока, ще имат производствената си практика в партньорство с F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH от град Кемниц, Германия.

Поставянето на учениците в реална многокултурна чуждоезикова бизнес среда ще развие творческия и идейния им потенциал, уменията им за работата в екип, култура на поведение и бизнес етика.

Съобразно изготвената програма по време на мобилностите партньорската организация ще проведе обучителни семинари в областта на икономиката и запознаване с дуалния модел на професионално обучение в Германия.

Използвайки екипната работа обучаемите ще имат възможност да създадет собствена бизнес идея, да започнат собствен бизнес, съобразявайки се с европейските критерии за класификация на МСП, да изградят маркетингова концепция, да определят стартовите разходи и очакваните ползи от нея. Ще се използват бизнес симулации, ÜFA (виртуална фирма) и ролеви игри.

Цели се учениците да добият увереност в собствените си способности, да се приспособяват съобразно условията, да се научат да мислят и действат по междудисциплинарен начин и да обменят идеи.

Мобилността ще приключи с представяне на бизнес идеята пред жури.

Учениците ще получат Сертификат за предприемачески способности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass Mobility.

Придобитите предприемачески умения ще са добра основа за успешна бъдеща реализация - като личности, професионалисти и бъдещи предприемачи.

Осъществяването на проекта "С предприемачество - за успешна реализация" ще повиши качеството на образованието в ЗПГ "Климент Тимирязев", ще спомогне за утвърждаването и като водеща професионална гимназия в района и страната.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3