Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

134 млн. евро е бюджетът на новата лозаро-винарска програма от 2019 г.

06 Mar 2018 :: Sandanski1.com

Лозарите ще могат да кандидатстват и за средства за застраховане на реколтата, като за целта са заделени 5 млн. евро, с които трябва да бъдат покрити поне 5% от площите в страната

Между 2019 и 2023 г. за българския винаро-лозарски сектор ще бъдат заделени общо 134 млн. евро по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, които ще бъдат разпределени между четири схеми - за преструктуриране на лозя, за застраховка на продукция, за инвестиции във винарски предприятия и за реклама на вина във външни за ЕС държави.

Такива параметри са заложени в следващата национална лозаро-винарска програма, която ще стартира от догодина. Документът вече е утвърден от земеделското министерство и предстои да бъде разгледан и от ЕК, съобщава capital.bg. Oбщата сума за подпомагане през новия период е сходна с настоящия.

В новата програма е заложено лозарските стопанства да могат да кандидатстват по две схеми. Едната от тях- за преструктуриране и конверсия на винени лозя, ще бъде с бюджет 76.31 млн. евро, което е над половината от сумата по цялата програма. Схемата, по която имаше финансиране и при предходните две програми за сектора, цели да подмени поне 8% от общите лозови насаждения в страната, като поне в половината от тях трябва да се приложат и техники за по-добро управление.

Така според програмата през периода до 2023 г. кандидатите ще могат да получат до 3 млн. лв. подпомагане.

Лозарите ще могат да кандидатстват и за средства за застраховане на реколтата, като за целта са заделени 5 млн. евро, с които трябва да бъдат покрити поне 5% от площите в страната. По схемата ще се покриват между 50% и 80% от разходите за застрахователните премии срещу загуби от неблагоприятни климатични условия или болести по растенията, загуби, причинени от животни или вредители, и други, е заложено в програмата.

Винарският бизнес ще може също да кандидатства по две схеми за подпомагане. По схемата за инвестиции в предприятия са заделени 42.5 млн. евро, които могат да бъдат ползвани за закупуване на машини и оборудване. Целта е да бъдат подпомогнати поне 60 проекта, а заложената максимална сума за един проект е 600 хил. евро. Най-голям приоритет по тази мярка ще имат проекти за енергийна ефективност.

Други 10 млн. евро ще бъдат заложени и по схемата за популяризиране на вина на външни за ЕС пазари, като е заложена група от 15 държави, за които се смята, че имат потенциал за повишение на износа. Сред тях са САЩ, Русия, Китай, Япония, Виетнам, Сингапур, Мексико и др.

По тази схема ще може да бъде отпускано финансиране от максимум 4 млн. лв., ако кандидатът е професионална организация, или 1 млн. лв., ако става дума за дружество. Средствата могат да бъдат използвани за рекламни акции, участия в изложения, провеждане на презентации, дегустации и др.

Лозаро-винарските програми в държавите членки са свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС. Така например в България действа сходна програма и за подпомагане на сектор "Пчеларство".

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041