Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Ученици от Профилирана гимназия ”Яне Сандански” заминаха за Дойранското езеро по проект ”Доброволец”

07 Mar 2018 :: Sandanski1.com

Те ще бъдат обучени как да бъдат активни граждани и да участват в обществено значими инициативи чрез доброволчество

От 2 март до 11 март ученици и един учител от Профилирана гимназия „Яне Сандански” участват в младежки обмен по програма Еразъм+.

Заедно с участници от Македония, Румъния, Хърватска, Турция и Португалия те ще бъдат запознати с дейности, свързани с доброволческата работа, ще обменят практики между страните, ще се учат как да търсят възможности за доброволческа дейност на местно, национално и интернационално ниво.

Участието в този обмен ще им даде възможност да развият набор от организационни и социални умения.

Ще бъдат обучени как да бъдат активни граждани и да участват в обществено значими инициативи чрез доброволчество.

Учениците ще придобият опит и ще обогатят уменията си за намиране на работа и ще бъдат насърчавани да разкрият ценностите и нормите на един добър активен гражданин в обществото чрез доброволчески дейности.

Една от дейностите по проекта е представяне на държавата, която е изпратила свой екип.

Представителите от Професионална гимназия „Яне Сандански” са подготвили презентация за град Сандански и България, както и традиционни български ястия за нашата държава.

За всички участници в проекта младежите от Сандански са подготвили специална мартеница, с която ще представят българския обичай.

Организатор на младежкия обмен е асоциация „Креатор” от Куманово, Република Македония.

Проектът от българска страна се осъществява със съдействието на Лилия Стойкова, която се работи по европейски проекти в областта на образованието.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041