Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

Агенцията по вписванията ще предлага 9 нови електронни услуги

07 Mar 2018 :: Sandanski1.com

Вижте списъка им

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър.

Това каза днес изпълнителния директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги".

Сред бъдещите електронни услуги, които ще предоставя агенцията са:

- регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка;
- проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
- автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
- уведомления за общините и техните бази данни за данъчни цели;
- искане за издаване на преписи;
- искане за издаване на удостоверение за лице;
- искане за издаване на удостоверение за имот;
- искане за издаване на удостоверение за период;
- калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041