Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Българският мъж - живее при мама до 31 години

15 May 2018 :: Sandanski1.com

По подобен начин стоят нещата и в редица страни в Югоизточна Европа

Българският мъж напуска родния дом на 31.1 години, жените у нас - на 26.5 години. Това показват данни от проучване на "Евростат". По подобен начин стоят нещата и в редица страни в Югоизточна Европа.

В Хърватия разликите са съответно 33.4 срещу 30.4, за Словакия 32.2 срещу 29.4, Унгария 28.8 срещу 26, Гърция 30.7 срещу 28 и Чехия 27.7 срещу 25.1 години.

Според резултатите един на всеки четири европейци на възраст между 25 и 34 години живее при родителите си. Средната възраст, на която хората в Европейския съюз заживяват самостоятелно, е 26 години, но има сериозни различия между отделните страни членки.

Тенденцията в Европейския съюз е, че младите жени напускат родните си домове по-рано от мъжете. Най-голяма е възрастовата граница между половете в Румъния - жените се изнасят на 25.6 години, а мъжете на 30.3.

През 2017 г. младите са напускали родните си домове най-рано в три северни страни - Швеция (21 години), Дания (21.1 години) и Финландия (21.9 години), също така и в Люксембург (21.4). След тях са Естония (23.1), Белгия (23.4), Холандия (23.6), Германия (23.7), Франция (24) и Великобритания (24.4 години). Най-дълго при родителите си остават младежите от Малта (32.2) и Хърватия (31.9). На късен етап напускат и младежите от Словакия (30.8 години), Италия (30.1), Гърция (29.4), Испания (29.3), Поругалия (29.2) и България (28.9 години).

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041