Sandanski1.com

ВИДЕО. Първи ден на учебната 2019-2020 година. ПГ Яне Сандански ВИДЕО. Първи ден на учебната 2019-2020 година. ПГ "Яне Сандански"

 РЗС, Воля и Атака от Община Сандански регистрираха коалиция за участие в Местни избори 2019 РЗС, "Воля" и "Атака" от Община Сандански - в коалиция за участие в Местни избори 2019

Част от учителите у нас работят извънредно 60 часа месечно, без заплащане Част от учителите у нас работят извънредно и безплатно 60 часа месечно, твърдят синдикатите

Водещи държави в Европа забраниха ползването на смартфони в училище, у нас родителите саботират това добро дело Водещи държави в Европа забраниха ползването на смартфони в училище, у нас родителите саботират това добро дело

02 Aug 2018 :: Sandanski1.com

Във Франция, Великобритания, Полша, Германия нарушаването на правилото се наказва бързо, глобите са внушителни

"Умни телефони" притежават около 85% от българските ученици, 95% от тях имат профил във Фейсбук. Моделите и цените на ученическите смартфони обикновено надвишават тези на техните родители, а средната им цена надвишава твърдо минималната работна заплата", се казва в обръщение до средствата за масово осведомяване, разпространено днес от Синдикат "Образование" към Конфедерация на труда "Подкрепа".

В него се казва следното:

Използването на мобилни телефони в учебен час е новия обществен дебат, дебат в който страните - родители и учители, кръстосват своите усещания за възпитание и социализация, а МОН неутрално цитира текста от училищния закон, който в чл. 172 йезуитски е отсякъл: "Учениците да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове." Разбира се, няма никакъв механизъм, който би могъл да гарантира прилагането на този текст.

Нуждата от регулиране на използването на мобилни устройства се появява още през 2008 година, когато поне половината от българските ученици вече са имали смартфони.

В световната училищна практика има два модела за регулиране на правилата.

Франция е поредната страна, която е прозряла, че само препоръките на директора и учителя не вършат работа и трябва да се намеси Негово величество Законът.

Президентът Макрон пое риска да го спази.

Във френските училища се подписва договор - между семейството и училището и вече част от този договор е изключване на мобилния телефон в училище.

Който ученик не спазва правилото за изключения телефон, се предупреждава и следва изключване за 3 дни. Родителите нямат възможност и практика да изразяват несъгласие или да ес намесват в училищните политики.

Френските родители, както и по-голямата част от младежите, приемат за нормално спазването на правилата.

Във Великобритания също е забранено използването на мобилни телефони в училище, като за учебни цели се ползват таблети с регулиран достъп до интернет.

Използването на личен телефон в час е абсурдно.

Но ако все пак някой ученик не спазва училищните правила, което е изключение, то с него се заема не учителя, а помощник-учителя, който комуникира с родителите и предлага за наказания.

Английските ученици биват изключвани по много бърза процедура, а родителите им нямат възможности да влияят на решението на училищните власти.

Ако ученик отсъства безпричинно, то на родителя му веднага се завежда съдебно дело и се осъжда на глоби, в хиляди паунди.

В Германия, в повечето от федералните провинции, е изрично забранено учениците в основен курс да влизат с телефон в училище, има дежурен телефон за връзка с родителя при нужда.

В Полша има забрана за ползване на мобилни телефони в час, която се налага с вътрешните правилници на училищата. За неизпълнение на училищните правилници се намалява рейтинга на поведението, а намаленото поведение влияе върху избора на училище.

И в Полша и в Германия е абсурдна мисълта за неспазване на училищните правилници, поради строгите безкомпромисни санкции към ученика и родителя и безспорния авторитет на учителя.

Във всички българските училища вече ще има достъп до интернет. Според МОН този достъп е регулиран.

Но има ли семейна регулация и надзор към децата на възраст до 14 години във връзка с техни профили в социални мрежи и опазване от дигиталния тероризъм?

Всички знаем, че дори за Фейсбук има изискване притежателят на профила да е над 18 години, но повечето родители толерират и по-малките им деца да имат достъп до социалните мрежи.

Българското семейство трудно създава правила за регулиране на достъпа до глобалните мрежи и предпазване от огромните опасности, които съществуват там. Българските родители вече не одобряват евентуалната забрана на мобилните телефони в час.

Казано с други думи, в текста от ЗПУО - за забрана ползването на мобилен телефон по време на учебен час, не действа. Българските ученици могат и си играят на смартфоните или си чатят по време на час.

Защото няма инструменти за противодействие на този порок. Защото виждаме несъгласието на повечето българските родители към всички ограничения към техните деца. И защото законотворците не целят създаването на правила, които да се спазват, а предпочитат такива, които звучат красиво.

Не можем да пропуснем някои образователни институции, които са създали правила и в часа "молят" учениците да поставят телефоните в къщички за телефони. Това е чудесна практика, но трябва ли една птичка да прави пролетта.

Изходите от тази ситуация са два: Да продължим да се давим в океана от формални текстове и да си мечтаем, че не сме стигнали дъното на упадъка на българското образование или да използваме отдавна откритата "топла вода" и създадем действащи правила.

Но преди това трябва категорично да подредим йерархията в правилата и задължения между ученици, родители, учители, директори и министерство. За да се случи това обаче законотворците трябва да овладеят страховете си! Защото сега правилата към ученици и родители са спорни и неефективни!

Предложението на Синдикат "Образование" е за промяна в ЗПУО, като се вмени задължение за подписване на договор между образователната институция и семейството, който да включва и изрична забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час.

Във връзка с политиката за дигитализация МОН по-бързо трябва да осигури дигитални устройства на образователните институции за работа в час - таблети, монитори, интерактивни дъски и др., които да привлекат интереса на децата и учениците.


02.08.2018 д-р Юлиян Петров
гр. София председател на СО „Подкрепа“

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041