Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18% Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18%

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

79 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

06 Aug 2018 :: Sandanski1.com

...

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 06.08.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител,Химия
1 Рехабилитатор
1 Учител по БЗО и ХООС
1 Учител, физика
1 Учител ,човекът и природата Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
1 Учители по спортна подготовка Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 72 места
1 Администратор,хотел Средно образование
4 Продавач-консултанти Средно образование
1 Тех.ръководител строителство Средно образование
1 Шофьор кат. С Средно образование
2 Чистач хигиенисти Основно, средно образование
2 Сервитьори Средно образование
1 Сметосъбирач Начално,основно образование
2 Спомагателни шивашки дейности Средно и основно образование
2 Метачи Начално,основно образование
1 Преводач Средно образование, гръцки език
3 Машинен оператор, шиене Основно, средно образование
2 Кроячи Основно, средно образование
4 Общи работници Начално,основно образование
3 Екструдеристи Основно, средно образование
11 Опаковачи Основно, средно образование
1 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Основно, средно образование
5 Общи работници Основно, средно образование
2 Шофьори, такси Основно, средно образование
4 Контрольори, качество Средно образование
2 Автомонтьори Средно образование
2 Шивачи мъжко, дамско облекло Основно, средно образование
2 Готвачи Средно професионално образование
1 Дърводелци мебелисти Основно, средно образование
2 Шивачи Основно, средно образование
1 Товарачи Основно, средно образование
2 Монтьора Основно ,средно образование
2 Гладачи Основно образование
3 Монтажник на метални конструкции Начално, основно и средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
1 Експерт образование Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
1 Детска учителка Висше образование ПУП/НУП
1 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Мениджър уеб сайт Висше образование, опит
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 294 места
5 Продавач-консултанти Средно образование
1 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно образование, гръцки език
10 Общи работници Средно образование
1 Раздавач - доставчик Средно образование, категория Б
6 Сервитьори Средно образование
20 машинни оператора, шиене на облекла Средно образование
1 Рецепционист Средно, висше образование, англ.език
10 Шивачи Опит
1 Секретар Средно образование, английски език
2 Оператори, пътно-строителни машини Основно образование, водач на ПСМ
1 Моделиер-конструктор облекла Средно образование
2 Електротехници,промишлено предприятие Средно образование
1 Оператор на бетонов възел Основно, средно образование
1 Кранист, козлови кран Средно образование
20 Машинни оператори, шиене Не се изисква опит
9 Готвачи Средно образование,опит
2 Монтажисти, дограма Средно образование
1 Товарач Основно, средно образование
2 Шофьори на бетоновоз Средно образование
10 Кредитни консултанти Средно образование
1 Чистач хигиенист Основно образование
2 Мениджър екип Средно образование
2 Касиери Средно образование, опит
2 Водачи на мотокар Основно образование, документ за мотокарист
3 Работници поддръжка Проект ,,Работа''
5 Зареждачи промишлено производство Средно образование
3 Технически сътрудници Проект ,,Работа''
1 Шлосер-монтьор Средно образование,,,Младежка заетост''
72 Шивачи, кожа Средно образование
1 Специалист, доставки Проект ,,ОЗ''
1 Хореограф Проект ,,ОЗ''
1 Технолог шивашко производство Средно образование
2 Доставчик, снабдител Средно образование
20 Манипуланти, промишленост Основно, средно образование
1 Специалист ,туризъм Проект ,,ОЗ''
1 Шофьор, автобус Проект ,,ОЗ''
1 Санитар Основно образование
2 Автомонтьори Средно образование
3 Помощник готвачи Средно образование
1 Крояч Средно, основно образование
3 Камериерки Средно образование
5 Гладачи Основно ,средно образование
1 Диспечер, транспортни средства Проект ,,Работа''
1 Адвокатски сътрудник Висше образование, ,,Младежка заетост''
1 Младши счетоводител Висше образование, ,,Младежка заетост''
7 Шофьори на тежкотоварен автомобил 12т. Средно образование, правоспособност
1 Шофьор, международни превози Средно образование, кат. С+Е
4 Сладкари Основно образование
1 Технолог, облекло Средно образование
1 Стругар Средно образование
1 Шлайфист Средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Средно образование
1 Работник бензиностанция Средно образование
2 Машинни оператори, пресевна машина Основно образование
7 Машинни оператори, производство на брикети и пелети Начално образование
3 Арматуристи Средно образование, опит
2 Касиери на бензиностанция Средно образование, англ.език
1 Автомеханик Средно образование, опит
2 Зидаро-мазачи Квалификация, опит
3 Кофражисти Основно,квалификация
3 Работници, почистване на конци Начално, основно образование
1 Автотенекеджия, автобояджия Средно образование с опит
10 Социални асистенти Основно образование
2 Шивачи /мъжко, дамско и детско бельо/ Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Учител физика Висше образование
1 Учител, математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител, руски език Висше образование
2 Учител, английски език Висше образование
1 Учител, руски и немски език Висше образование
1 Учител, биология Висше образование
1 Учител, общообразователен предмет Висше образование
1 Учител, история
1Старши експерт
1 Учител автотранспортна техника
1 Учител, транспортна техника и инструктор за обучение за кат. Б
1 Икономист обществени поръчки Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 363 места
2 Шивачи Основно образование
1 Работник, кухня Основно образование
4 Шивачи на обувки Основно образование
1 Чистач/ хигиенист Основно образование
2 Техници, електронна техника Средно образование
2 Машинни оператори, моделиране и фасониране на пластмаса Основно образование
3 Сметосъбирачи Основно образование
134 Шивачи, мъжко ,дамско облекло Начално, основно образование
79 Гладачи Средно, основно образование
10 Сезонни работници горско стопанство Средно образование
2 Машинни оператори, шиене на обувки Основно образование
10 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование
6 Оценители, облекла Основно, средно образование
4 Машинни оператори, краене с електронна машина Основно, средно образование
5 Крояч, текстил Основно образование
11 Работници консервиране на плодове/ зеленчуци Основно образование
1 Тапицер Основно образование
15 Работници сглобяване на детайли Основно образование
5 Оператори, производствена линия Основно образование
2 Монтажника Основно образование
19 Изпълнител модели Основно образование
2 Машинни оператори, шиене на облекла Основно образование
3 Работници, строителство Основно образование
7 Общи работници промишлеността Основно образование
4 Машинни оператори производство на мебели Основно образование, производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
3 Работника обработка на дърво Основно образование
12 Зареждачи, промишлено производство Основно образование
13 Общи работници
1Мениджър екип Без образование
Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Лекар, инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Кредитни специалисти, банка Висше, средно образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Учител теоретично обучение Висше образование
1 Отговорник търговска зала Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 157 места
14 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
4 Обслужващи бензиностанция Средно образование
12 Камериер/ки Основно, средно образование
12 Готвачи Средно образование
6 Администратори, хотел Средно образование
1 Ел. техник, поддръжка на сгради Средно образование
3 Машинни оператори,банциг Средно образование
2 Кранисти Средно образование
21 Шивачи Средно образование
2 Помощник готвачи Основно, средно образование
1 Снабдител, доставчик Средно образование
3 Продавач консултанти Средно образование
10 Дърводелци, мебелисти Основно, средно образование
3 Бармани Средно образование
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
10 Монтажника електронни корпуси Средно образование
4 Машинни оператори, изделия от дърво Средно образование
1 Машинист,еднокофов багер Документ за правоспособност
1 Шофьор, автобус Средно образование, кат. Д
1 Управител търговия на дребно Средно образование
10 Бояджии, изделия от дърво Основно, средно образование
1 Помощник кухня Основно, средно образование
1 Мениджър екип Средно образование
1 Чистач, хигиенист Основно, средно образование
6 Общи работници Начално, основно, средно образование
1 Работник, кухня Основно, средно образование
2 Спасители басейн Средно образование
1 Работник поддръжка Средно образование
3 Монтьор, телекомуникационно оборудване Средно образование
2 Мияч съдове
10 Пълначи
1Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
6 Кредитни администратори
Основно образование
Начално, основно образование
Средно образование

Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
1 Преводач и секретарски функции Висше, приложна лингвистика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 49 места
10 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
3 Продавачи Средно образование
2 Общи работници Основно образование
1 Галванотехник С опит
5 Международни шофьори кат. С+ Е
10 Работника консервиране Основно, средно образование
1 Машинен оператор, металорежещи машини Средно образование
1 Чистач, производствени помещения Основно, средно образование
1 Шлайфист Средно образование
1 Бояджия, прахово боядисване Средно образование
1 Пресьор Средно образование
1 Технолог, студена обработка Средно образование
1 Кредитни консултанти Средно образование
1 Охрана, автопатрул Средно образование, кат.Б
6 Работници щампа Основно, средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041