Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Хотелиерите с 15 месеца срок да приведат басейните според изискванията за безопасност

09 Aug 2018 :: Sandanski1.com

В подготовката на новата наредба са участвали експерти от здравното и икономическото министерства, МРРБ, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и външни експерти

Липсата на разпоредба, която да регламентира ползването, правилната и безопасна техника на експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към басейни към хотелите е причина Министерството на туризма да разработи и обяви за обществено обсъждане Наредба за техническа безопасност на басейните към местата за настаняване. Това коментират експерти от ведомството пред БТА.

Не се очаква хотелиерите да бъдат съществено финансово натоварени заради новите разпоредби.

Въпреки това от бизнеса се опасяват, че Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се предвижда да прави последващ контрол на съоръженията, не разполага с достатъчен брой проверяващи специалисти.

В подготовката на наредбата са участвали експерти от здравното и икономическото министерства, МРРБ, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и външни експерти.

В наредбата се регламентира басейните да се проверяват два пъти в годината, в периодите между 1 април и 1 май и от 30 септември до 31 октомври.

Инспекциите трябва да се извършват от работна група, назначена от собствениците на обектите, в чийто състав са включени специалисти с образование и професионална компетентност в областта на безопасната експлоатация и техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни. От проверките се съставят протоколи, които трябва да са единодушно приети от всички членове на работната група и в него да са включени данни за техническото състояние и възможностите за ползване на съоръжението.

Според предложенията в наредбата протоколите трябва да се прилагат в досието на съоръжението. Последващият регулярен контрол ще бъде извършван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Документът предвижда съоръженията да се проверяват два пъти годишно. От Министерството на туризма коментираха, че евентуално хотелиерите може да имат допълнителни ангажименти по новите изисквания, но е по-добре да има безопасна техническа експлоатация на съоръженията, отколкото трагични последици за живота и здравето на ползващите тези съоръжения.

От Агенцията по метрология трябва да решат дали да има регистър на техниците, които са оправомощени да следят за техническата изправност на всички елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни, коментираха от министерството опасенията за формално провеждане на инспекциите от хотелиерите. Наредбата обхваща единствено съоръженията на басейните, които са част от места за настаняване - хотели, къщи за гости, вилни селища и др., както и балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

В съществуващата към момента правна уредба не се дава конкретно определение за "плувен басейн", нито разграничава елементите за вграждане, филтрацията и помпите на плувните басейни, изтъкват от министерството. Тя не дава яснота кой поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност. Срокът за общественото обсъждане на документа е 7 септември 2018 г. Наредбата се приема с решение на Министерския съвет. Тя влиза в сила една година след обнародването й в Държавен вестник, а след публикуването собствениците и операторите ще имат 3 месеца, за да приведат в съответствие обектите.

Председателят на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ Бранимир Миланов коментира пред БТА, че според проекта на Наредба за техническа безопасност на басейните към местата за настаняване цялата отговорност за безопасността на съоръженията се пренася върху Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и техните специалисти. Басейните към хотелите в страната са хиляди, а дали агенцията има такъв потенциал, че да може да ги проверява всички, се пита председателят на УС на БХРА.

Само в к.к. "Слънчев бряг" басейните са над триста, подобно е положението в "Златни пясъци", а в балнеоложките курорти почти няма хотел без басейн, допълни Миланов. От бизнеса нямат възражения по избора на периода, в който да се правят проверките на басейните, нито се притесняват, че наемането на експерт в комисията би наложило оскъпяване на почивката. От Държавната агенция по метрология и технически надзор съобщиха, че в момента тече процедура на обществено обсъждане на наредбата и е рано да се направи коментар по различните проблеми, поставени от деловите среди.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041