Sandanski1.com

Празник на цветята в Сандански. Студенти от Лесотехническия университет представиха 12 проекта ВИДЕО. "Празник на цветята" в Сандански. 12 проекта за града и парка

Яне Янев поиска открито заседание на ОбС в къщата за гости на ЕТ АГРОТРЕЙД Яне Янев поиска открито заседание на ОбС в къщата за гости на ЕТ АГРОТРЕЙД

Фестивал „Опера на мелнишките пирамиди“ по мащаб и новаторство обещава да бъде истински пробив в културния афиш ВИДЕО. Фестивал „Опера на мелнишките пирамиди“ в края на юли

96 свободни работни места са обявени в Община Сандански тази седмица

03 Sep 2018 :: Sandanski1.com

...

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 03.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Учител по изобразително изкуство
2 Рехабилитатори
1 Учител по биология Висше образование
Висше образование
Висше образование
1 Учител по Физика Висше образование
1 Учител по Информационни
технологии Висше образование
1 Учител физическо възпитание Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 88 места
1 Администратор,хотел Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Тех.ръководител строителство Средно образование
2 Шофьори кат. С Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
2 Камериерки Средно образование
1 Работник, кухня Основно, средно образование
1 Работник спомагателни шивашки дейности Средно и основно образование
2 Секретари Средно образование
2 Помощници, кухня Средно образование
1 Склададжия Средно образование
2 Машинни оператори, шиене Основно, средно образование
1 Трудотерапевт
1 Служител, гише в пощенска станция Средно образование
Средно образование
9 Общи работници Начално,основно образование
3 Екструдеристи Основно, средно образование
12 Опаковачи Основно, средно образование
1 Секретар - деловодител Средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно, средно образование
4 Шофьора Средно образование
5 Контрольори, качество Средно образование
2 Автомонтьори Средно образование
1 Санитар Основно, средно образование
6 Работници, строителство Основно, средно образование
2 Готвачи Средно професионално образование
14 Шивачи Основно, средно образование
2 Миньора Основно ,средно образование
2 Гладачи Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 40
места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
3 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по Биология и здравно образование /лектор/ Висше образование
1 Учител по практика - фризьорство Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование, ПУП
1 Учител по Руски език Висше образование
2 Учители по Биология Висше образование
1 Учител по Философия Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
2 Учители по Математика Висше образование
4 Начални учители Висше образование
1 Психолог Висше образование
½ Учител по Математика Висше образование
½ Учител по История и цивилизация Висше образование
½ Учител по Немски език Висше образование
1 Учител по китара Висше образование
1 Учител по цигулка Висше образование
1 Учител по тамбура Висше образование
1 Учител по спортни танци Висше образование
1 Учител по народни танци Висше образование
1 Учител по дърворезба Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
1 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Френски език Висше образование
1 Учител по География и икономика Висше образование
1 Учител по практическо обучение Висше образование
2 Възпитатели Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 249 места
3 Продавач-консултанти Средно образование
1 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно образование, гръцки език
8 Общи работници Средно образование
1 Раздавач - доставчик Средно образование, категория Б
1 Помощник кухня Основно, средно образование
20 машинни оператора, шиене на облекла Средно образование
20 Шивачи Опит
2 Монтажисти, дограма Средно образование
1 Моделиер-конструктор облекла Средно образование
2 Електротехници,промишлено предприятие Средно образование
1 Оператор на бетонов възел Основно, средно образование
1 Кранист, козлови кран Средно образование
20 Машинни оператори, шиене Не се изисква опит
1 Товарач Основно, средно образование
2 Шофьори на бетоновоз Средно образование
10 Кредитни консултанти Средно образование
2 Чистач хигиенисти Основно образование
2 Мениджър екип Средно образование
2 Касиери Средно образование, опит
2 Водачи на мотокар Основно образование, документ за мотокарист
1 Шофьор лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
5 Зареждачи промишлено производство Средно образование
72 Шивачи, кожа Средно образование
2 Доставчик, снабдител Средно образование
20 Манипуланти, промишленост Основно, средно образование
1 Санитар Основно образование
1 Автомонтьор Средно образование
1 Крояч Средно, основно образование
5 Камериерки Средно образование
5 Шофьори на тежкотоварен автомобил 12т. Средно образование, правоспособност
2 Помощник възпитател Средно образование
1 Шофьор, международни превози Средно образование, кат. С+Е
1 Технолог, облекло Средно образование
2 Оператори пътно – строителни машини Основно образование, водач на ПСМ
1 Стругар Средно образование
1 Машинист/булдозерист Средно образование
1 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации Средно образование, технически умения
1 Шлайфист Средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Средно образование
1 Технолог шивашко производство Средно образование
2 Машинни оператори, пресевна машина Основно образование
7 Машинни оператори, производство на брикети и пелети Начално образование
3 Арматуристи Средно образование, опит
2 Касиери на бензиностанция Средно образование, англ.език
1 Автомеханик Средно образование, опит
3 Кофражисти Основно,квалификация
3 Работници, почистване на конци Начално, основно образование
1 Автотенекеджия, автобояджия Средно образование с опит
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 49 места
1 Учител Физика Висше образование
10 Учители детска градина Висше образование
2 Учители комбинирани програми Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Младши експерт, горско стопанство Висше образование
1 Юрисконсулт Висше образование
1 Помощник директор в учебната дейност Висше образование
1 Старши възпитател
2 Учители по Биология и химия Висше образование
Висше образование
1 Учител по Математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител Информационни технологии Висше образование
2 Учители, Математика Висше образование
7 Учители, Английски език Висше образование
1 Учител специални предмети/горско стопанство Висше образование
1 Учител, руски и немски език Висше образование
1 Учител, биология Висше образование
3 Учители, музика Висше образование
1 Учител, история
6 Учители по БЕЛ
1 Учител автотранспортна техника
1 Учител, изобразително изкуство
1 Учител, транспортна техника и инструктор за обучение кат. В
1 Финансов контрольор Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование
Висше образование

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 318 места
2 Шивачи Основно образование
133 Шивачи, мъжко ,дамско облекло Начално, основно образование
74 Гладачи Средно, основно образование
9 Сезонни работници горско стопанство Средно образование
10 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование
6 Оценители, облекла Основно, средно образование
4 Машинни оператори, краене с електронна машина Основно, средно образование
5 Чистачи/хигиенисти Основно образование
5 Кроячи, текстил Основно образование
11 Работници консервиране на плодове/ зеленчуци Основно образование
13 Работници сглобяване на детайли Основно образование
4 Оператори, производствена линия Основно образование
6 Изпълнител модели Основно образование
2 Общи работници строителство сгради Основно образование
5 Общи работници промишлеността Основно образование
2 Машинни оператори производство на мебели Основно образование, производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
4 Работника обработка на дърво Основно образование
9 Зареждачи, промишлено производство Основно образование
13 Общи работници
1 Касиер домакин Без образование
Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места
1 Лекар, инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Учители по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по химия и опазване Висше образование
на околната среда
2 Учители по Математика Висше образование
1 Учител по Руски език Висше образование
2 Училищни психолози Висше образование
1 Учител по информационни Висше образование
технологии
1 Учител по биология, химия и физика Висше образование
1 Завеждащ административна служба Висше образование
2 Кредитни специалисти, банка Висше образование
2 Учители по информатика Висше образование
2 Учители, начален етап Висше образование
2 Учители по БЕЛ Висше образование
2 Учители по английски език Висше образование
3 Учители по физическо възпитание Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
3 Учители по теоретично обучение Висше образование
2 Учители по география и икономика Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Отговорник търговска зала Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 186 места
19 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
14 Камериер/ки Основно, средно образование
13 Готвачи Средно образование
7 Администратори, хотел Средно образование
2 Ел. техници, поддръжка на сгради Средно образование
4 Машинни оператори,банциг Средно образование
6 Машинни оператори, брикети и пелети Основно, средно образование
20 Шивачи Средно образование
16 Крояч, текстил Основно, средно образование
2 Заварчика Средно образование
1 Продавач консултант Средно образование
10 Дърводелци, мебелисти Основно, средно образование
8 Бармани Средно образование
10 Монтажника електронни корпуси Средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
2 Работници, кухня Средно образование
1 Огняр Средно образование
2 Машинни оператори, изделия от дърво Средно образование
2 Чистач/хигиенист Основно, средно образование
10 Бояджии, изделия от дърво Основно, средно образование
1 Мениджър екип Средно образование
16 Общи работници Начално, основно, средно образование
2 Спасители басейн Средно образование
3 Работник поддръжка Средно образование
3 Миячи съдове
10 Пълначи
1 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Основно образование
Начално, основно образование
Средно образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
2 Учители по английски език Висше, английска филология
2 Възпитатели начален курс Висше образование
1 Възпитател прогимназиален курс Висше образование
2 Учители ИКТ Висше образование
1 Учител математика и физика Висше образование
1 Преводач и секретарски функции Висше, приложна лингвистика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 71 места
10 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
4 Продавачи Средно образование
1 Касиер, бензиностанция С опит
1 Касиер обменно бюро С опит
25 Международни шофьори кат. С+ Е
10 Работника консервиране Основно, средно образование
1 Машинен оператор, металорежещи машини Средно образование
1 Чистач, производствени помещения Основно, средно образование
1 Шлайфист Средно образование
1 Камериерка Основно, средно образование
1 Готвач Средно образование
1 Рецепционист хотел Средно образование, английски език
1 Технолог, студена обработка Средно образование
1 Охрана, автопатрул Средно образование, кат.Б
6 Работници щампа Основно, средно образование
2 Заварчици Основно, средно образование, кат.Б
2 Опаковачи на хранителни продукти Средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041