Sandanski1.com

ВНИМАНИЕ! Настъпва отоплителният сезон! Правила за безопасност ВНИМАНИЕ! Настъпва отоплителният сезон! Правила за безопасност

Реставрация на православен храм ВИДЕО. Реставрация на православен храм "Свети Георги", град Сандански

ВИДЕО. Среща с Мартин Петров, този път след едногодишната му специализация в Япония ВИДЕО. Среща с Мартин Петров, този път след едногодишната му специализация в Япония

94 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

10 Sep 2018 :: Sandanski1.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
1 Учител по изобразително изкуство
2 Рехабилитатори
1 Учител по биология и здравно образование и природознание Висше образование
Висше образование
Висше образование
1 Учител по Икономика Висше образование
1 Учител по БЕЛ
1 Учител по машинистроене и металообработване Висше образование
Висше техническо образование
2 Учители в ЦДО в начален етап Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 84 места
1 Администратор,хотел Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Тех.ръководител строителство Средно образование
2 Шофьори кат. С Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
2 Камериерки Средно образование
1 Работник, кухня Основно, средно образование
2 Секретари Средно образование
2 Помощници, кухня Средно образование
1 Склададжия Средно образование
2 Машинни оператори, шиене Основно, средно образование
1 Трудотерапевт
1 Служител, гише в пощенска станция Средно образование
Средно образование
9 Общи работници Начално,основно образование
3 Екструдеристи Основно, средно образование
12 Опаковачи Основно, средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно, средно образование
3 Шофьора Средно образование
5 Контрольори, качество Средно образование
1 Обслужващ магазин Средно образование
1 Санитар Основно, средно образование
6 Работници, строителство Основно, средно образование
2 Готвачи Средно професионално образование
14 Шивачи Основно, средно образование
2 Миньора Основно ,средно образование
2 Шофьори – кат. С, Е Основно образование


Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041