Sandanski1.com

ВИДЕО. 14 са вече животните в зоокъта към парк "Свети Врач" - град Сандански

ВИДЕО. Тържествена заря-проверка в чест на 90-годишнината на град Сандански ВИДЕО. Тържествена заря-проверка в чест на 90-годишнината на град Сандански

Къде са туристите? Незапомнен срив на туризма в началото на сезона Къде са туристите? Незапомнен срив на туризма в началото на сезона - цели 15%, за някои пазари дори 20%

Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на  сгради Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0174-C01 ”Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради

18 Nov 2018 :: Sandanski1.com

на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №33 и 33А, ул. "Чудомир Кантарджиев" №23, ул. "Никола Вапцаров" №39 - град Сандански, Община Сандански“

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041