Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

12% от българските училища са иновативни

03 Dec 2018 :: Sandanski1.com

===

294 от общо 2383 училища, или 12% от учебните заведения у нас, са иновативни. Това означава, че те са въвели нови методи на преподаване, организирали са по нов начин учебната среда и образователния процес и т.н.

Това стана ясно на първия национален форум на иновациите в образованието, организиран днес от МОН.

Освен част от 340-те иновативни проекта в родните училища, на събитието бяха представени и данни от мониторинга на иновативните училища през първата година от получаването на този статут. Областта с най-голям брой учебни заведения, които са въвели нови методи на преподаване, е София-град. С

лед нея се нареждат Видин, София-област и Бургас. Профилираните гимназии са на първо място сред училищата, носещи статута „иновативно училище“, а сред тях се нареждат средните. По-слабо активни в проектите с иновации са били началните и основните училища, както и професионалните гимназии.

Различни нови технологии се споменават в много голяма част от проектите за иновации. Това са най-често дигитални технологии, офис приложения, приложения за екипна работа и сътрудничество, за групова работа, мултимедия, виртуална реалност, дистанционно обучение и виртуална обучителна среда, облачни технологии и др. Най-много иновации по предмети пък има по български език и литература, математика и чужди езици.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041