Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

Сандански: подаването на заявления за прием в детската градина ще се осъществява от първи до 30 април

02 Jan 2019 :: Sandanski1.com

Изменението цели въвеждане на ясни и прозрачни правила за всички детски градини на територията на общината

Сандански: подаването на заявления за прием в детската градина ще се осъществява от първи до 30 априлОбщинска администрация – град Сандански, информира родители на деца в първа възрастова група (навършващи 3 години в годината на приема), които предстои да бъдат записани в детска градина, че с промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Сандански, която влиза в сила в средата на месец януари 2019 г., са приети промени в графика за кандидатстване, записване, отписване и преместване на децата в детските градини.

Подаването на заявления за прием в детската градина ще се осъществява от 1 април до 30 април на текущата година, а не както бе от 15 януари до 30 април.

Приемането на изменението е с цел въвеждането на ясни и прозрачни правила за всички детски градини на територията на община Сандански, както и с цел директорите на детските заведения да оптимизират работата си с приема на децата.

Проект на посочената по-горе Наредба ще намерите в сайта на община Сандански.

В 30-дневен срок от нейното публикуване всеки можеше да прави предложения и дава становища.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041