Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

42 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

08 Jan 2019 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по Музика Висше образование
1 Учител по Музика в ЦПЛР Висше образование
1 Учител по танцово изкуства в ЦПЛР Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места
1 Спасител, басейн Средно образование
4 Гладачи Основно, средно образование
2 Опаковачи Средно образование
3 Машинни оператори, опаковане/увиване Средно образованиe
8 Работника, оранжерия/парник Начално, основно образование
1 Чистач/хигиенист Основно образование
1 Помощник – готвач Основно образование
3 Сервитьори Средно образование
4 Общи работници Начално,основно образование
8 Шивачи Основно, средно образование
3 Бармани Средно образование


Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041