Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Правителството одобри две нови стипендии за ученици с основно образование

30 Jan 2019 :: Sandanski1.com

Стипендиите ще се предоставят след класиране на учениците, подобно на стипендиите за постигнати образователни резултати

Правителството одобри две нови стипендии за ученици с основно образование. Те ще се отпускат от втория срок на тази учебна година в размер от 21 до 60 лева.

Стипендиите ще се предоставят след класиране на учениците, подобно на стипендиите за постигнати образователни резултати. Ученици, които отговарят на условията за получаване и на двете стипендии, ще могат да изберат само една от тях.

В същото време, ако ученикът класиран за една от двете нови стипендии и едновременно с това за стипендия за образователни резултати, той ще има право да получи и половината от размера на последната. Целта е да се стимулират учениците с по-висок успех.

Стипендии се предвиждат и за ученици със специални образователни потребности след завършен 7-и клас, които се обучават в центровете за специална образователна подкрепа. Новите стипендии няма да се изплащат на ученици с 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който е стипендията.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041