Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

България е сред страните с най-много необслужвани заеми в региона

11 Mar 2019 :: Sandanski1.com

През 2017 г. кредитите за домакинствата растат с 6.5%

През последните години необслужваните кредити в България намаляват, но страната остава сред трите в региона на Централна и Източна Европа с най-висок дял такива заеми. Това показва традиционният анализ на "Делойт", който показва ситуацията към края на 2017 г.

В България банковият сектор въвежда стратегия за намаляване на нивата на необслужвани кредити, насърчавана от БНБ, която включва отписване на кредити от балансите на банките и по-сериозен мониторинг на кредитните портфейли. Това води до подобряване на качеството на активите, се посочва в документа.

Обемът на проблемните кредити на физически лица спада значително – с 21.7%, а този на корпоративни – с 17.7% от 2016 г. до края на 2017 г. През последното тримесечие на 2017 г. делът на необслужваните заеми на физически лица е вече 7.4%, а на фирми - 12.5%. Тъкмо този процент е третият най-висок сред страните в региона.

В периода 2015 – 2018 г. продажбата на необслужвани дългове възлиза на около 1.5 млрд. евро, от които 0.8 млрд. евро през 2018 г. През 2018 г. Обединена българска банка реализира сделка за 235 млн. евро с EOS Matrix, a Уникредит Булбанк обявява продажбата на 250 млн. евро необслужвани кредити (обезпечени и необезпечени, отпуснати както на физически, така и на юридически лица).

Анализът отчита и това, че през 2017 г. кредитите за домакинствата растат с 6.5%, докато корпоративните на практика стагнират на нивото на предходната година. Продължаващото задлъжняване на домакинствата се дължи основно на подобряващите се условия на пазара на труда и на ниските лихви по заемите, отчита "Делойт".

Отчита се, че през 2016 г. са направени стрес тестове на всички банки в страната, а в момента Европейската централна банка прави такива на няколко институции.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041