Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Повече от половината учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето на дистанционното обучение Поне 50% учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето карантината

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Яне Янев поиска открито заседание на ОбС в къщата за гости на ЕТ АГРОТРЕЙД Яне Янев поиска открито заседание на ОбС в къщата за гости на ЕТ АГРОТРЕЙД

19 Apr 2019 :: Sandanski1.com

Питането на общинския съветник и лидер на ПП РЗС е поставено на днешното заседание на Общински съвет - Сандански

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - САНДАНСКИ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ

ПИТАНЕ

от Яне Янев, общински съветник, председател на ПГ РЗС

На основание чл. 33, ал.1, т.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 101 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сандански внасям питане

Относно: Провеждане на изнесено открито заседание на Общинския съвет в къща за гости на ЕТ „Агротерейд – Ана Димитрова“


Уважаеми г-н Кмете,


На миналото заседание видно от стенографския протокол на общинския съвет, открито и ясно попитах: „Във връзка с разразилата се афера „апартамент гейт“ на национално ниво гражданите на Сандански с основание си задават въпроси дали подобни безобразия не се случват на територията на община Сандански. Затова бих искал да ми предоставите в писмен вид информация дали кмета, зам.-кметовете, секретаря, общинските съветници от началото на този мандат до ден днешен са придобили от общинския поземлен фонд земи или УПИ-та на територията на общината и т.н.“ Отговора който ми предоставихте бих могъл да определя като жалък опит да скриете истината от нашите съграждани.
И още по-жалко изглежда това, че в последните дни се явявате, може би по съвместителство, като адвокат на Александър Манолев. Доколкото Ви стигат възможностите се опитвате да защитите незащитимото и дори пред БТВ на 17.04.2019г., твърдите, че цитирам: „Значи, ходил съм при хора, които са туристи и при Александър Манолев, ходил съм и при други хора които са били в къщата и съм се виждал с тях.“
Заради това ваше твърдение е редно да отговорите:
1. Бихте ли инициирал провеждане на изнесено открито заседание в къщата за гости на ЕТ „Агротерейд – Ана Димитрова“ в местността „Чинар куши“, за да докажете не на думи, а с действия твърдението си, че тази къща е за гости? Тъй като не сте си изпълнил задължението по закона за туризма да оповестите телефон и адрес на въпросната мистериозна къща за гости и само Вие знаете как се правят резервации.
2. Вие твърдите пред БНР, че къщата действа като туристически обект и плаща дължимите 50 стотинки на нощувка за легло. Колко са постъпленията от нея за последните 4 години в т.ч. колко са внесените местни данъци и такси за въпросния имот?
3. Спазени ли са процедурите по ЗУТ за трасето на минералната вода от сдружението “Аква-Спартак” с членове фирма “Профстрой”, фирма “Едиа” и ЕТ “Агротрейд – Ана Димитрова”? Давани ли са предписания от общината при преминаването на тръбопровода през терени общинска собственост?
4. На колко възлиза реалната сума за въпросния тръбопровод и УВЕКС – Сандански на какво основание е работил по този водопровод със своя техника?
5. Кой е платил асфалтовата настилка след прокарването на водопровода?
6. Какъв е състава на общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) посетила къщата за гости и какви са мотивите за дадената категоризация със заповед на кмета на община Сандански?

За луксозните лимузини пред къщата сега няма да питам.

А ние от РЗС бихме Ви предложили и още тематични акценти и актуални въпроси за дневния ред на изнесеното заседание:
1. Кой покровителства и на кой се отчита шефа на УВЕКС Сандански?
2. Кой е истинския вносител на кандидатурата на военния пенсионер Крум Аргиров за шеф на общинското ВиК дружество?
3. Колко новоизградени незаконни ВиК трасета и абонати са пуснати в експлоатация и това констатирано ли е от инспектората на общината?

С уважение: Яне Янев

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041