Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

12 съветници поискаха извънредна сесия на ОбС - Сандански. Темата: сигурността в общината 12 съветници поискаха извънредна сесия на ОбС - Сандански. Темата: сигурността в общината

19 Jun 2019 :: Sandanski1.com

...

Дванадесет общински съветници от ГЕРБ, БСП, ВМРО, РЗС, "Движение 21" и НФСБ поискаха извънредно заседание на Общински съвет - Сандански.

Темата: цялостната политика на общината в сектор "Сигурност".

Имената на съветниците: Иван Терзиев, Андон Ризов, Николай Шаламандов, Панчо Панчев, Георги Панчев, Светослав Иванов, Яне Янев, Костадин Станоев, Румен Гърчев, Красимир Станков, Георги Батев и Виолета Ждрапанска.

Пълният текст на искането:


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. САНДАНСКИ

И С К А Н Е


от група общински съветници от Общински съвет Сандански
Относно: Свикване на заседание на Общински съвет Сандански

На основание чл.55, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагаме свикване на заседание на ОС Сандански при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Кмета за цялостната политика на общината в сектор сигурност.

2. Изслушване на началника на РУП Сандански и зам.- кмета отговарящ за обществения ред в община Сандански.

3. Решение на Общинския съвет за изготвяне на актуална стратегия за сигурност на община Сандански и приемане на план за превенция с конкретни срокове.

Мотиви към искането:

Във връзка със създалото се напрежение след поредния палеж за по-малко от година, който разтърси град Сандански и засегна невинни хора е необходимо да се свика заседание на Общинския съвет, на което след изслушване на отговорните длъжностни лица, трябва да се вземат неотложни мерки за предотвратяване на последваща ескалация на такива и други тежки криминални престъпления.

Ние долуподписаните общински съветници считаме, че средата за сигурност в родния ни град е от първостепенно значение както за живота и здравето на населението, така и за икономическия и инвестиционния климат в нашата община. Неприемливо и дори абсурдно е повече да си затваряме очите пред зачестилите брутални показни акции наподобяващи мутренските времена в началото на прехода.

Неотложно е шефът на РУП-Сандански, Борис Щурков да обясни конкретно на заседание на ОбС какви мерки ще предприеме за овладяването на засилващата се криминална вълна.

Кмета Котев също е длъжен да отговори защо не са взети никакви мерки, след като това е поредният, а не първия палеж в града?

Има ли функциониращо видеонаблюдение, каква е ролята му за предотвратяване на престъпления и колко е ефективна системата, която работи в момента?

Кмета на общината и зам.- кмета отговарящ за обществения ред трябва да предоставят на общинските съветници подробна информация работят ли всички 5 сървъра поддържащи видеонаблюдението в общината, колко са разходите за ежемесечната им поддръжка и на какъв принцип са разпределени камерите на територията на общината?

Политиката за сигурност и опазване на обществения ред по принцип във всяка община, която има стратегия за сигурност се изразява в ежедневен обмен на информация между институциите, оптимизиране и модернизация на техническите възможности, анализ на всяка конкретна обстановка и осъществяване на конкретни оперативни процедури.

Тук възниква въпроса дали кмета на община Сандански и неговия екип осъществяват тази политика?

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041