Sandanski1.com

Фондация Фондация "Димитър Талев" инициира кампания за набиране на средства за закупуване на къщата на Димитър Талев в град Прилеп

Мнение: Сандански има много високо качество на живот Мнение: Сандански има много високо качество на живот

Какво направиха от град Сандански комунистите Какво направиха от град Сандански комунистите

Архивите говорят. За подвизите на Яне Сандански Архивите говорят. За "подвизите" на Яне Сандански. Идолът и неговата тъмна страна

28 Aug 2019 :: Sandanski1.com

...

До почитаемото XVII Обикновено нар[одно] събрание

Апел от Софийския жител Петър Сарафов

...

Г-да нар[одни] представители,

Нима не помните, че Сандански и Сие в началото на своята революционна дейност се отличиха с позорния за българския народ акт на Мис Стониното пленяване, плячката от което си поделиха с турските военни и административни власти в Разложко, под носа на които се извърши със знанието им туй дръзко престъпление?

Нима не сте чули, че през 1904 г. Сандански лично с четата си коварно привлече войводата Партениев и дружината му в примка и ги изкла, като ярета?

Нима не знаете, че през 1905 г. на връх ден „Великден” по предварително скроен план на кръволока Сандански, негови съмишленици от с. Влахи упоиха с опиум славния войвода полковник Янков заедно с четата му и след туй признаха на близко стоящата турска войска, за да ги избие до крак, понеже бяха упоени и неспособни да се сражават и, което е най-подло и най-мерзко, то е, че веднага след този престъпен акт сам Сандански, който стоял насреща и се наслаждавал от грозната катастрофа на четата, за да заличи дирите от престъплението си, отива в селото и избесва предателите на непрежалимия войвода, макар че по негова диктовка да бяха извършили предателството?

Нима забравихте г-да нар[одни] представители извършеното престъпление от Сандански и Сие в самата столица на ул. “Осогово” през нощта на 27 ноември 1907 г.?

Нима не сте чули, г-да нар[одни] представители, как Тодор Паница, подкупен от Сандански и Сие, под булото на приятел и съмишленик на сина ми Бориса влезе в дома ми, яде хляб на трапезата ми и на излизането си, когато покойния ми син и другарят му Ив. Гарванов го изпращаха, коварно ги застреля и двамата при отварянето портата?

Нима не знаете, или поне не сте чули, г-да нар[одни] представители, че Сандански и Сие от началото на своята революционна дейност до 10-ий юли 1908 г., т.е. до турския хуриет, избиха множество отлични патриоти, заради единичното им тежко престъпление, че са желали Македония да бъде българска?

А през турския хуриет (туй поне не бе много отдавна) не ли основаха вестник в Солун, в който и наляво и надясно крещяха, че Св[етата] Екзархия заедно с всички свои владици и учители е едно шпионско отделение на Външното министерство в София, което действа за присъединяването на Македония към България и, като верни турски граждани, не каняха ли турското правителство да унищожи Св[етата] Екзархия, а българските училища да подчини под турското Министерството на просвещението? Не наклеветиха ли пред турската власт множество патриоти хора, заради техните патриотически чувства, та едни от тях бидоха из засада избити, други на бесилката увиснали, а други мнозина на 101 год. заточение изпроводени? А което е най-мерзкото и най-пресното, то е, че преди м. септември в самото надвечерие на войната посред ден със знанието на турската власт, не убиха ли поп Стоян в с. Либяхово (Неврок[опска] околия) и поп Иван в с. Търлис, същата околия? Пък при отварянето на войната що вършиха тези лъжепатриоти? Под председателството на Сандански събират се на заседание в с. Мечкул (Мелнишка околия) и решават: ако победят турците, заедно с тях триумфално да нахлуят в България и да колят и обират своите братя, ако ли победят българите, да се съединят с тях против турците, и пак да колят и обират, което и буквално извършиха.

Ами техните съмишленици, които случайно останаха под гръцка власт, какво са те сега там и що вършат в този наново заробен кът от нашето нещастно отечество? Всички са станали кметове и пак ограбват и тероризират своите братя, както през турския хуриет.

Най-после, г-да народни представители, при кое сражение Сандански и Сие прославиха българското оръжие през 1902 и 1903 година, като въстаници? Като бяха убедени, че въстаническото движение ще бъде потушено от турските войски, със своето пасуване те не доказаха ли, че желаеха вечното продължение на оная блажена организация, при която обираха българското население и плюскаха парите му в софийските бирарии и публични домове?

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041