Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Част от учителите у нас работят извънредно 60 часа месечно, без заплащане Част от учителите у нас работят извънредно и безплатно 60 часа месечно, твърдят синдикатите

05 Sep 2019 :: Sandanski1.com

Този "норматив" се натрупва, когато преподавателите са квестори през почивни дни, задължителните разговори с родители на ученици, дежурства в коридорите и дворовете на училищата. Най-вредният ефект на извънредния труд при учителите е бърнаут синдромът, който при учителите е много силно изразен.

За огромно съжаление системата на образованието в Република България е сектор с повишено използване на извънредния труд от педагогическите специалисти, се казва в становище на Синдикат „Образование“, изпратено до средствата за всеобщо осведомяване.

Многократни изследвания на Синдикат „Образование“ установиха работа на учители и директори много над установената от Кодекса на труда норма (40 часа), като някои колеги преминават психологическата бариера от 60 часа.

По информация от образователните институции директорите работят всеки ден не по-малко от 2 часа над установения работен ден от 8 часа.

Разбира се това не се отчита сумарно и не се заплаща или компенсира. Това се налага поради брутално увеличените административни процеси, с които са натоварени образователните институции.

Учителите работят твърде често над установената от закона норма и това е вече утвърден негативен ефект, който отблъсква младите учители, които са опитали да започнат учителската професия.

Всички олимпиади и състезания в съответните кръгове, утвърдени от министъра на МОН (декември - март) се провеждат в съботни и неделни дни, а обикновено не се заплащат или компенсират.

Извънреден труд са и ежедневните срещи с родители, които задължително стават между 17 и 20 часа, което натоварва учителя с оставане в учебното заведение до късни доби.

Българските родители, за разлика от практиките в европейските образователни системи, далеч не са готови да дойдат в училище в рамките на работното време на учителя, а го правят във време, което те самите си определят.

Много родители дори отказват контакт с педагогическите специалисти, а новият образователен закон не е предоставил механизъм на педагогическите специалисти да задължат недобросъвестните родители. Често учители и директори разговарят с родители през нощните часове.

Подобна е ситуацията по време на външни оценявания и матури, при които десетки хиляди учители (като квестори и длъжностни лица) трябва бъдат в училищата в 7 часа сутринта, което означава, че работния им ден започва фактически в 5. Това, разбира се, пак не се заплаща или възмездява по никакъв начин.

Друг извънреден труд, полаган от учителите, е по време на дежурство в коридора и училищните дворове. Този труд, освен че е несвойствен, лишава педагога от основни физически нужди и прави учителската професия непривлекателна за огромна част от дипломираните специалисти.

Най-вредният ефект на извънредния труд при учителите е бърнаут синдромът, който при учителите е много силно изразен.

Синдикат „Образование“ ще участва в национално изследване за диагностика на бърнаут синдрома при педагогическите специалисти. В това изследване ще се проучи влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром.

Резултатите от това национално изследване ще се използват от българските синдикати и МОН са създаване на липсващата образователна политика за компенсиране на труда на учителя.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041