Sandanski1.com

В Археологически музей се състоя първата среща на клуб „Приятели на историята“ В Археологически музей се състоя първата среща на клуб „Приятели на историята“

I OU Св. Климент Охридски - град Сандански, приключва изпълнението на проект за 1 млн. лв. I OU "Св. Климент Охридски" - град Сандански, приключва изпълнението на проект за 1 млн. лв.

20 години Прицърковно училище 20 години Прицърковно училище "Свети благоверен Цар Петър Български", при храм "Свети Георги", град Сандански. Концерт-спектакъл

Избор на кметове на населени места, Община Сандански, крайни резултати, първи тур

28 Oct 2019 :: Sandanski1.com

100% обработени протоколи на ОИК. Балотажи: Лебница, Джигурово, Ново Делчево, Катунци, Петрово

* Числата в скоби - подадените за кандидата гласове

ПЛОСКИ - избран кмет

34 София Василева Джиджева
ПП ВМРО (227) 39.75%
43 Кирил Райчев Катарджиев
ПП ГЕРБ (337) 59.02%

ВЪЛКОВО - избран кмет

34 Антон Славчев Ханджийски
ПП ВМРО (145) 64.44%
43 Кирил Трайков Митрев
ПП ГЕРБ (69) 30.67%

СТРУМА - избран кмет

34 Величка Иванова Каталска
ПП ВМРО (277) 70.30%
43 Янка Иванова Манолска
ПП ГЕРБ (112) 28.43%ЛЕБНИЦА - балотаж

4 Славчо Захов Бисерков
ПП ВМРО (73) 26.94%
43 Ваня Христова Бисеринска
ПП ГЕРБ (108) 39.85%

ПОЛЕНИЦА - избран кмет

34 Ивайло Руменов Мицев
ПП ВМРО (142) 20.11%
43 Гаврил Иванов Цветанов
ПП ГЕРБ (432) 61.19%

ДЖИГУРОВО - балотаж

34 Александър Велинов Мицев
ПП ВМРО (141) 37.60%
56 Тодор Георгиев Тетимов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (139) 37.07%

ЛЕШНИЦА - избран кмет

34 Светослав Александров Джоров
ПП ВМРО (249) 51.55%
43 Весела Андонова Димитрова
ПП ГЕРБ (146) 30.23%

ДАМЯНИЦА - избран кмет

34 Вангел Иванов Вълков
ПП ВМРО (234) 34.06%
43 Атанас Александров Ангелов
ПП ГЕРБ (366) 53.28%

НОВО ДЕЛЧЕВО - балотаж

34 Атанас Живков Балкански
ПП ВМРО (288) 43.84%
43 Валентин Димитров Апостолов
ПП ГЕРБ (256) 38.96%

СКЛАВЕ - избран кмет

34 Павел Димитров Пъхнев
ПП ВМРО (509) 64.92%
43 Костадин Георгиев Ангелов
ПП ГЕРБ (183) 23.34%

ЛЕВУНОВО - избран кмет

43 Методи Георгиев Фетвов
ПП ГЕРБ - единствен кандидат

КАТУНЦИ - балотаж

34 Иван Димитров Коричков
ПП ВМРО (297) 38.93%
43 Красимир Кирилов Кисов
ПП ГЕРБ (265) 34.73%

ПЕТРОВО - балотаж

34 Иван Насков Атанасов
ПП ВМРО (107) 34.85%
67 Илияна Момчилова Балева
Местна коалиция НФСБ (Земеделски Народен Съюз, НФСБ) (88) 28.66%

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041