Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Повече от половината учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето на дистанционното обучение Поне 50% учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето карантината

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Основната учителска заплата става най-малко 1085 лв.

12 Nov 2019 :: Sandanski1.com

Министерството на образованието и науката подписа анекс към КТД със синдикатите

Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 г., съобщи Министерството на образованието и науката (МОН). Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17%. Промените са част от анекс към Колективния трудов договор (КТД), подписан днес от МОН и национално представителните синдикални и работодателски организации.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата, уточниха от ведомството на Красимир Вълчев. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

С анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041