Sandanski1.com

Общественият съвет по спорт има днес среща с кмета Атанас Стоянов и председателя на ПК по спорт при ОбС Кирил Ханджийски

Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo. Koxeзиoннaтa пoлитиĸa нa EC нe e блaгoтвopитeлнocт

Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират

Извънредна сесия на ОбС - Сандански, 29 ноември

27 Nov 2019 :: Sandanski1.com

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.55, ал.1, т.1 във връзка чл.56, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански и взаимодействието му с общинска администрация...


С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на извънредно заседание на 29.11.2019 г. /петък/ от 09.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх.№ 779/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно кандидатстване на община Сандански с проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“.

2. Вх.№ 780/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански.

3. Вх.№ 781/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно изменение в състава на постоянните комисии в Общински съвет – Сандански.

4. Вх.№ 778/26.11.2019 г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на временната комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД, относно изменение в състава на временната за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041