Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

Конкурс за ученици: Превенция на наркоманиите

03 Jan 2020 :: Sandanski1.com

...

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

2019 - 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

„Моят любим национален герой”

1– 4 клас (включително предучилищни групи):

- разказ;
- есе;
- стихотворение;
- рисунка;
- постер;
- мултимедийна презентация.

Изисквания:
- относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
- относно стихотворението - няма ограничения в обема;
- относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
- относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
- относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
- всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

“Човекът – свободен и независим”

5 – 7 клас:

- разказ;
- есе;
- стихотворение;
- рисунка;
- постер;
- мултимедийна презентация.

8 - 12 клас:

- разказ;
- есе;
- стихотворение;
- рисунка;
- постер;
- мултимедийна презентация.
Пояснение:
В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:
- относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
- относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
- относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
- относно стихотворението - няма ограничения в обема;
- относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
- всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 31.03.2020 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" 1, Община Благоевград, стая 516.

Телефон за връзка с нас: 073/ 83-07-11.
Сайтове на ОбСНВ Благоевград – www.neumirai.org и www.marihuana.bg.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041