Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

Зорица Органджиева е допринесла със своя труд не само за развитието на образованието, но и културата в Община Сандански Зорица Органджиева е допринесла - със своя труд, не само за развитието на образованието, но и културата в Община Сандански

06 Jan 2020 :: Sandanski1.com

ПГ "Яне Сандански" изпраща отговор под формата на писмо от колектива на училището, във връзка с поредица от статии, публикувани във вестник "Струма"

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ КОЛЕКТИВА НА ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

Във връзка с поредица от статии във вестник „Струма“ през последните седмици и появили се твърдения в публичното пространство, представители на колектива на ПГ „Яне Сандански“ бихме искали да изразим категоричната си позиция в подкрепа на г-жа Зорица Органджиева, директор на нашата гимназия. Не само поради дългогодишния ѝ опит и доказан професионализъм, но и защото винаги е поставяла на първо място грижата за нашите ученици и осигуряване на най-добри условия на работа на учителския състав.


По повод появилите се съмнителни твърдения от още по-съмнителни източници, категорично заявяваме, че завръщането ѝ като титуляр на поста, който заема 20 години, не предизвиква никакво напрежение в колектива на училището. Точно обратното – педагогическият и непедагогическият персонал сме мотивирани да работим под нейно ръководството и заставаме зад нейните решения.

Образователната система и училищата в частност следва да са места, в които политиката няма място. Грозно е, когато дори учители забравят този факт и се опитват да предизвикат скандал, където такъв не съществува, а към техните гласове се прибавят и такива на хора, които нито имат отношение към образователната система, нито с нещо са допринесли за нейното развитие.

Ние, като част от колектива на най-старото и можем да заявим – едно от най-авторитетните училища в нашата община, винаги сме искали да бъдем част от диалога за развитие на образователната система. Важно е обаче той да започне с един основен факт – недостатъчният брой учители. Дори към момента ние, както и голям брой от училищата в страната, срещаме трудности в привличането и задържането на педагогически и непедагогически състав, в това число млади специалисти с нужния опит и подготовка. Една сравнително малка община като Сандански не може да си позволи с лека ръка да губи подготвени специалисти като г-жа Органджиева, допринесли със своя труд не само за развитието на образованието, но и културата в нашата община.

Ще си позволим и категорично да заявим още един факт. През изминалите 3 години е очевидно, че в най-старото учебно заведение в града образователният процес не бе на необходимото ниво. Работната атмосфера за колектива бе изключително напрегната. Липсваше комуникация с ръководството, решенията се взимаха еднолично – без нашето знание, персоналът се диференцираше, което създаваше вътрешно напрежение и демотивираше работата. Ръководството на гимназията бе „най-пътуващото в чужбина“ като на заден план оставаше учебният процес. Затова и завръщането на г-жа Органджива бе дълго чакано и силно желано – защото голяма част от нас са работили под нейно ръководство и можем да направим разликата.

Затова и ние от колектива на ПГ „Яне Сандански“ заставаме в подкрепа на г-жа Зорица Органджиева. Защото е нужен човек с опит – житейски и професионален, който да върне престижа на нашата гимназия. Смятаме, че като успешен зам.-кмет по образованието и доказан авторитет в системата, тя е най-подходящият ръководител на ПГ „Яне Сандански“ – както е доказала в миналото и както вярваме ще продължи да го прави и в бъдеще.

Б. ред.

ПГ "Яне Сандански" изпраща отговор под формата на писмо от колектива на училището, във връзка с поредица от статии, публикувани във вестник „Струма“.

Във връзка с Етичен кодекс на българските медии, точка 1.2.2 - "Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.", желаем да изкажем официално становище и позиция спрямо публикациите от последните седмици.

Очакваме, че писмото ще бъде публикувано в представляваните от вас медии.

С уважение:
Екипът на ПГ "Яне Сандански"

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041