Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Близо 100 хил. български деца между 5 и 16 г. са напуснали България

09 Jan 2020 :: Sandanski1.com

...

Близо 100 хил. български деца в задължителна предучилищна и училищна възраст (т.е. между 5 и 16 години) са напуснали България и живеят в чужбина. Данните са към 31.12.2019 г. и бяха предоставени от Министерството на образованието и науката след наше запитване по Закона за достъп до обществена информация във връзка с работата на Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище.

Необхванатите от българската образователна система към началото на текущата учебна година (15 септември 2019 г.) са 71 270 деца с настоящ адрес в България, по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГДГРАО). 88 185 са в чужбина със семействата си, установили екипите за обхват по Механизма.

Работата по Механизма продължава и обновяването на данните към 31.12.2019 г. изяснява, че 10 831 от необхванатите деца всъщност са в чужбина. Така общият им брой става 99 016.


За същия период екипите успяват да върнат в детската градина или в клас 1 560 деца и ученици от тези, които към 15 септември са били в графата "необхванати", в която след изваждането на допълнително върнатите и заминалите за чужбина остават под 60 хил. деца.

В данните има известна условност - предупреждават от МОН. Причината е правото на свободно движение на хора и правото на свободно движение на хора, гарантирани от Договора за функционирането на Европейския съюз и действащите регламенти и директиви на ЕС. "Това обстоятелство е причината за липсата на достоверни данни за лицата в чужбина в информационната база на ГДГРАО. В резултат на обходите на екипите по Механизма са констатирани деца и ученици, за които има неофициални данни, че са в чужбина по сведения на техни роднини, съседи и други лица. На практика във всеки един ден потенциално заминават или се връщат хора, като не всеки един от тях поддържа актуална адресна регистрация", изясняват от МОН.

От справката не става ясно какъв е процентът на напусналите страната деца спрямо учещите у нас техни връстници.

Общият брой на записаните в детски градини 4-, 5- и 6-годишни през миналата 2018/2019 г. (за когато са последните публикувани данни на Националния статистически институт) са 162 003. През текущата 2019/2020 г. те са на възраст 5 до 7 г. и подлежат на задължителен обхват. За същата година учениците у нас са 581 267, но тук са включени не само учениците в задължителна за образование възраст (16 г.), а всички ученици - от I до XII клас.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041