Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Повече от половината учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето на дистанционното обучение Поне 50% учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето карантината

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

23 673 българи са загубили работата си през март

15 Apr 2020 :: Sandanski1.com

...

23 673 българи са загубили работата си през март и са се регистрирали в бюрото по труда, 14 466 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса, показват данни на Агенцията по заетостта. Общо през месеца в бюрата по труда са се регистрирали 38 869 безработни, като 26 286 от тях са го направили след въвеждането на извънредното положение на 13 март. Сред тях има и хора, които са без работа отпреди кризата, но сега имат нужда от регистрация заради получаване на помощи или други социални услуги.

Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (46.4%), следвани от търговия (18.8%) и преработваща промишленост (11.3%). Постъпилите на работа безработни през месеца са 16 835, като 92.7% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 6598 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 14 757, като 86.2% от тях са в частния сектор. След 13 март броят на заявените свободни работни места в бюрата по труда е 5757, като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора (детегледачи, болногледачи, санитари, лични и здравни асистенти). Продължава да се търси персонал за туризма (персонал, обслужващ хотели, камериерки, озеленители, кухненски работници), като стартът на наемането е обявен за след 15 май. Търсят се още специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, обслужващи кол центрове, касиери и продавачи в хранителни магазини, както и работници по събиране и обработка на отпадъци.

В резултат на тези процеси равнището на регистрираната безработица в страната за месеца е 6.7% - с 0.5 процентни пункта повече спрямо февруарското й ниво. АЗ мери безработицата като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при преброяване 2011. Общият брой на безработните в бюрата по труда към края на месеца е 220 072, като спрямо февруари регистрираните са със 17 572 повече. Увеличение с 25 469 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.СХЕМАТА 60/40

Междувременно НОИ съобщи, че първите 68 работодатели ще получат утре компенсации за заплатите на 1065 свои служители в принудителен престой заради кризата. Институтът изплаща компенсациите от фонд "Безработица", който бе подсилен с 1 млрд. лв. за целта. Първото плащане е в размер на 274 273,71 лв., от които компенсациите са 230 261,87 лв., а осигурителниге вноски - 44 011,84 лв. Тези суми ще постъпят в сметките на работодателите утре.

Компенсациите се изплащат поотделно за всеки месец, след изтичането на съответния месец. Сега се изплащат само за дните от март, уточняват от осигурителния институт. При изчисляването им НОИ извършва проверки за наличието на трудово правоотношение с работниците и служителите преди датата на обявяване на извънредното положение – 13 март 2020 г., и съответно дали правоотношението не е прекратено след тази дата.

За периодите на ползване на неплатен отпуск и отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, компенсации не се изплащат, напомнят от НОИ.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041