Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Повече от половината учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето на дистанционното обучение Поне 50% учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето карантината

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

58 свободни работни места са обявени тази седмица в община Сандански

29 Apr 2020 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Медицински рехабилитатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 57 места
1 Екструдеристи Основно, средно образование
1 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование, ТЕЛК
1 Майстор, производство на хлебни изделия Основно, средно образование
3 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно образование
10 Лични асистенти Основно образование
25 Опаковачи Основно, средно образование
2 Контрольори качество Средно образование
1 Техник, телекомуникации Средно техническо образование
1 Машинен оператор, банциг Основно, средно образование
4 Шивачи Основно, средно образование
2 Техници, механици Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
4 Общи работника Основно, средно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041