Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

ВВ Община Сандански вече се допуска посещението на заведения на открито, басейни и ползването на вендинг автомати Община Сандански вече се допуска посещението на заведения на открито, басейни и ползването на вендинг автомати

04 May 2020 :: Sandanski1.com

...

Със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването постепенно се отпускат, въведените с извънредното положение забрани, но при строго спазване на противоепидемични мерки.

Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и други) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

1. Разполагане на масите на не по-малко 2.5 м разстояние една от друга, не повече от 4 лица на маса или на едно семейство.
2. Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице.
3. Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител.
4. Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти - за ползване от посетителите на заведението.

Със Заповед № АПИОЧР-71/03.05.2020 г. на кмета на Община Сандански се отменя заповедта, забраняваща ползването на кафе-автомати и вендинг машини.

1. Разрешава се упражняването на индивидуален спорт на открито (тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м между отделните спортуващи.

2. Допуска се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазване на следните противоепидемични мерки:

3. Провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

4. Осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 м. между чакащите да влязат;

5. Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн, да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/ л;

6. Тоалетните, съблекалните, кошовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

7. Осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

8. Ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

9. Дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и други/;

10. Създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /съблекални и тоалетни/;

11. Разстоянието между шезлонгите на два чадъра, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 4 м, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 м; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

12. Не се допуска работата на водни атракциони, включително и такива за деца (водни пързалки и други).

При установени нарушения от органите на БАБХ и на РЗИ, се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041