Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Повече от половината учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето на дистанционното обучение Поне 50% учителите не получават договорените допълнителни плащания за времето карантината

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

ВВ Община Сандански вече се допуска посещението на заведения на открито, басейни и ползването на вендинг автомати Община Сандански вече се допуска посещението на заведения на открито, басейни и ползването на вендинг автомати

04 May 2020 :: Sandanski1.com

...

Със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването постепенно се отпускат, въведените с извънредното положение забрани, но при строго спазване на противоепидемични мерки.

Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и други) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

1. Разполагане на масите на не по-малко 2.5 м разстояние една от друга, не повече от 4 лица на маса или на едно семейство.
2. Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице.
3. Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител.
4. Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти - за ползване от посетителите на заведението.

Със Заповед № АПИОЧР-71/03.05.2020 г. на кмета на Община Сандански се отменя заповедта, забраняваща ползването на кафе-автомати и вендинг машини.

1. Разрешава се упражняването на индивидуален спорт на открито (тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м между отделните спортуващи.

2. Допуска се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазване на следните противоепидемични мерки:

3. Провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

4. Осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 м. между чакащите да влязат;

5. Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн, да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/ л;

6. Тоалетните, съблекалните, кошовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

7. Осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

8. Ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

9. Дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и други/;

10. Създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /съблекални и тоалетни/;

11. Разстоянието между шезлонгите на два чадъра, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 4 м, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 м; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

12. Не се допуска работата на водни атракциони, включително и такива за деца (водни пързалки и други).

При установени нарушения от органите на БАБХ и на РЗИ, се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041