Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

В общините Сандански, Струмяни и Кресна започнаха разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013

02 Jun 2020 :: Sandanski1.com

Основен фокус в кампаниите ще бъде даден на изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041