Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Последният месец за 5% отстъпка при плащане на местни данъци и такси

02 Jun 2020 :: Sandanski1.com

...

Месец юни е последен, в който заплатилите данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства могат да ползват 5% отстъпка.

Срокът, в който гражданите на Община Сандански могат да се възползват от отстъпката е до края на месец юни, а не както бе преди извънредното положение – до 30 април.

Желаещите да ползват отстъпката следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци до 30 юни 2020 г. Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2020г., но в този случай отстъпка не се ползва.

Допълнителна информация може да получите в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Сандански или на телефон: 0746 89100.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041