Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

ПОКАНА за заключителна пресконференция по проект на Община Сандански

10 Jun 2020 :: Sandanski1.com

...

ПОКАНА

Кметът на Община Сандански Атанас Стоянов, има удоволствието да Ви покани на 12 юни 2020 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на община Сандански на заключителна пресконференция за представяне на извършените дейности, постигнатите цели и резултати по проект BG16M1OP002-2.002-0013-С01, финансиран по ДБФП BG16M1OP002-2.002-0013-C01 / 13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041