Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

РСПБЗН – Сандански: от 1 юли - 27 пожара от подпалени сухи треви

15 Jul 2020 :: Sandanski1.com

...

РСПБЗН – Сандански, напомня някои основни
правила за пожарна безопасност във връзка с летния пожароопасен сезон:
- Абсолютно е забранено изгарянето горими отпадъци, суха растителност, стърнища, храсти и други растителни остатъци;
- Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;
- Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
- В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
- Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;
- Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.

Извършват се постоянни проверки в земеделските земи и в горските територии за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041