Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

Може би съм един от малкото, които не искат да има толкова туризъм в България

19 Jul 2020 :: Sandanski1.com

Аргументи:

1. Реалният принос в икономиката на България (а не приходите) е не повече от 4-5%. 2. Ограничава се на пазарен принцип достъпът до природни забележителности и ареали. Природата - в своята красота, става недостъпна за голяма част от населението. Търговската й експлоатация става причина за унищожаване на елементи от биоразнообразието, неносещи печалба. 3. Туристическата индустрия потребява кадри с квалификация, неизискваща особени интелектуални усилия. Сиреч страната, развиваща преимуществено подобни услуги, не се вписва в технологичните предизвикателства и пробиви на XXI век.
4. Освен това с ниското заплащане се снижава стандарта на живот, което ни обрича на опашката в ЕС.
5. Туризмът генерира и съответни проблеми с моралния и криминалния статус. Имам предвид алкохолния, сексуалния и хазартния туризъм.
6. Увеличават се дейностите по изпиране на големи суми нелегални постъпления, финансиране на тероризъм.

Това са някои от аргументите ми, защо България е необходимо да търси други пътища за просперитет.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041