Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

Училищата ще станат канал за разпространение на COVID-19 към рисковите групи

Щрихи от портрета на Иван Вергов (Генерала) Щрихи от портрета на Иван Вергов (Генерала)

Сандански: Второ основно училище е готово да посрещне своите ученици

14 Sep 2020 :: Sandanski1.com

Преди 15 септември. Димитрина Лалева, директор на Второ основно училище "Христо Смирненски"...

- Как ще посрещнете новата учебна година, в условията на пандемия? Колко ученици и персонал има училището?

- На прага сме на една различна учебна година. Второ основно училище е готово да посрещне своите ученици. Направена е организация за спазване на всички задължителни мерки, изготвен е "екшън план", с конкретните мерки, които ще прилагаме.

На двата входа са монтирани автоматични дозатори за дезинфектанти. Във всеки от коридорите, в двата им края, също са монтирани автоматични дозатори. В тоалетните е осигурена топла вода, сапун и салфетки.

Преминаваме на класна система. Осигурени са различни входове и изходи за паралелките от началния и прогимназиалния етап. Учениците от I до IV клас ще влизат през входа, намиращ се в западното крило на сградата.

Учениците от V до VII клас ще използват главния вход. На всички учители са закупени шлемове. Имаме осигурени маски и средства за дезинфекция. Родителите могат да бъдат спокойни, че училището ще направи необходимото, за да запази здравето на учениците и учителите.

Учениците от I-IV и V-VII клас ще започват учебните часове по различно време, което ще осигури максимална раздалеченост между класовете.

През учебната 2020/2021 във Второ основно училище ще се обучават около 600 ученици. Персоналът в училището наброява 62 човека.

- Имате ли спечелени проекти?

- Училището работи по всички Национални програми. До този момент Второ основно училище няма спечелени проекти по програма Еразъм+. Това е залегнало като важна за постигане цел в Стратегията на училището, а именно - работа по европейски проекти, които дават възможност за пътуване на учители и ученици, с цел обмяна на опит.

- Най-голямата Ви тревога преди 15 септември е…?

- Тревогите в навечерието на новата учебна година са свързани основно с опазването на здравето на учениците и учителите. Ние ще положим всички усилия в тази посока. Уверявам родителите, че училището е положило и ще продължи да полага максимални усилия в тази посока!

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041