Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

История на Ловно-рибарско дружество История на Ловно-рибарско дружество СОКОЛ1920, Сандански

Конспирация от пето поколение: как социалните мрежи превърнаха 5G в невидима заплаха Конспирация от пето поколение: как социалните мрежи превърнаха 5G в невидима заплаха

1/3 от работниците и 40% от работодателите склонни да работят „на черно“

25 Sep 2020 :: Sandanski1.com

...

Една трета от работниците и 40 на сто от работодателите са склонни да работят на черно, като укриват данъци и осигуровки.

Данните са от анкета на Главната инспекция по труда, попълнена от близо 4 хиляди наети и над 1000 работодатели. Анкетата е направена в рамките на Европейската кампания за деклариран труд.

Основен мотив за работа на светло е възможността работниците да получават заместващ доход от обезщетения и пенсии, а за бизнеса да се избегнат санкции от контролните органи, показва анкетата.

В по-богатите региони нагласата да се работи на черно е по-силна:

"Точно в развитите региони делът на хората, които са готови да работят на черно, защото не смятат, че биха могли да издържат семейството си, е почти два пъти по-висок, въпреки по-високите заплати в тези региони, те може би си губят своята адекватност по отношение на издръжката на живота . За 1/4 от самоосигуряващите се недекларираният труд е начин да оцелеят", обобщи Дина Христова от Инспекцията по труда.

Според НОИ за да се минимизира работата без трудови договори и укриването на данъци и осигуровки трябват законодателни промени, плащанията да преминат изцяло по банков път:

"За да не съществува възможност за плащания, както се казва в кеш, разбира се, контролните институции по-лесно могат да следят", обясни Тенчо Тенчев от Института.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041