Sandanski1.com

ДОКЛАД В КОНГРЕСА НА САЩ: Престъпни групи управляват България

Всеки трети медик в общинските болници – в пенсионна възраст

Четвърт от българите живеят под прага на бедносттаРедакционни

МНЕНИЕ. Хора без съвест и морал не бива да упражняват длъжността "общински съветник "!!!

11 Jan 2021 :: Sandanski1.com

...

За да я изпълнява ефективно един публичен служител трябва да спазва основни морални принципи: нравствен и професионален дълг - както към самите себе си, така и към общността, на която служат. Основни морални норми, които да служат като модел на поведение!

Какво показаха пред хората, които са ги избрали, тези общински съветници? Че са били водени от интересите на нейните граждани ли??? Или пък целта бе издигане на общественото доверие и авторитет в длъжността общински съветник?

И после, същите тези хора ще излязат с лика си, за да заявят, че ще работят за благоденствието и просперитета на Община Сандански, водени от интересите на нейните граждани?

Да се оттеглят от заеманата длъжност, ако имат поне капчица достойнство!

Във време на изключително заразна и високо смъртоносна световна пандемия от какво имаме нужда най-много? Разбира се, от медицински персонал - лекари, сестри, доброволци, фармацевти...

При току-що започнала кампания за ваксиниране, общинските съветници от Сандански, в качеството си на какви се ваксинират ПЪРВИ?

И ако допуснем, че някой от болницата им е предложил, в което не съм убедена, то КЪДЕ е техния морал и съвест, та да прередят тези, на които с право се полага, които наистина РИСКУВАТ живота си?!?

И говоря толкова за морал, защото ми се искаше поне това да имат! Защото е пределно ясно, че тези хора са абсолютно некомпетентни и неуки!

Защото десетки пъти министърът обяви алгоритъм за ваксиниране! Но те явно не са го разбрали, горките!
Е, тогава на помощ би им дошъл и моралът!

Да им подскаже тази постъпка правилна ли е, не е ли...

Но и това си нямат, горките...

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041