Sandanski1.com

Политическа партия "Републиканци за България" откри днес в град Сандански свой офис

КНСБ иска минимална заплата 1230 лева и средна 2460 лева

Премиерът: Не трябва да има разлика между големи, малки и отдалечени населени места за ваксинациятаРедакционни

86,1% от учителите не подкрепят удължаването на учебната година

12 Feb 2021 :: Sandanski1.com

...

СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ”
КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

До всички медии!

Уважаеми медии,

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ следи ежечасно ситуацията в образователната система, работеща в условията на специална организация за защита на ученици и учители от зарази и създаване на безопасна среда за всички участници в образователния процес.

По последни данни на национално проучване на Синдиката 42,5% от работещите в системата биха се ваксинирали. Всъщност в много градове този процес започна и върви, макар и бавно, в стройна организация. Все още има работещи в образователните институции, които се колебаят, а около 15% категорично заявяват, че засега няма да се ваксинират. Причините за това са разнородни, но те не би трябвало да създават национална трагедия.

МОН заяви, че ще прави национално проучване за причините, поради които някои образователни работници не искат да се възползват от ваксините, което едва ли ще установи нещо, което да поражда стратегия. В момента образователната система е спокойна и задаването на много въпроси би я разлюляло.
Безспорни са ползите от ваксините в световен мащаб, нещо, което науката е доказвала през много векове. При условие, че ваксините са доброволни, Синдикат „Образование“ ще адмирира ваксинирането, но при гарантиране доброволния принцип и запазването на авторитета на учителя!

По въпроса за отпадане на външното оценяване след четвърти клас, респондентите са категорични, като 80,6% са за неговото отпадане. Всъщност отвореният дебат за правилните национални образователни политики за структурирането на начален етап сега започва. Този дебат включва брутално важни акценти като бързата скорост на учениците от първи до четвърти клас /без възможност за повтаряне на клас от тези, които не се справят/, липсата на инструменти при учителя за надграждане и формиране на възпитание с духовни добродетели, липса на оценки и изпити след всеки клас в начален етап, което има корени в образователната ни история.

Очевидно вече е време за поглед към действието на последния образователен закон към учениците в начален етап и промяна на някои принципи, защото от това ще зависи бъдещото изграждане на учениците в прогимназия и гимназия.

Във връзка с идеите за започване на учебната година преди 15 септември, 89,7% от учителите не подкрепят тази идея, като този дебат отпада и е поредният с безсмислени аргументи.

86,1% от учителите не подкрепят удължаването на учебната година. Разбира се никой от анкетираните не е изразил мнение срещу проектните дейности, които се провеждат след края на учебното време, но те са по желание на родители и ученици и при възможна организация от образователната институция. Там, където не е възможна необходимата организация, то проектните дейности ще бъдат силно затруднени.
То и сега над 350 училища, които използваха проектни дейности през декември 2020, ще завършат учебното време три седмици по-късно, а за останалите вероятно това няма да се отнася.

Постоянното удължаване на учебното време през последните 10 години, неимоверно много натоварва българските учители, като това увеличава брутално нивата на професионалния стрес и прагаряне в учителската професия. В процес на европейско изследване е повишеният бърнаут ефект при работата в електроно обучение от разстояние.

Синдикат „Образование“ е за генериране и надграждане на образователни политики в посока занимания по интереси, социализация на учениците и тяхното приобщаване в училище.

Но синидкатът ще се бори твърдо за това да има хармония в товаренето на учителите. Както един директор не може да управлява повече от едно училище, както един министър не може да бъде успешен с няколко министерства, така и учителят има предел на способността да бъде натоварван.

Нека МОН да назначи повече педагози и специалисти, които да не преподават пряко, а да се занимават с учениците в извънкласните дейности, както се случва във Финландия, Дания, Англия и много други държави.08.02.2021 г. д-р Юлиян Петров
гр. София председател на СО „Подкрепа“

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041