Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

Пети баскетболен турнир, организиран от Ротари клуб Сандански, се състоя в събота

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Аспарух Атанасов, от Сандански, е републикански шампион по културизъм в категория до 100 кг. Честито!

МОН иска въвеждане на зимно часово време

Папата сравни аборта с престъпление на наемен убиец

АЕЖ-България: Медиите не трябва да сеят омраза, нито пък да разпространяват слухове и спекулации

Кмет и общински съветник са задържани, докато берат канабис край Криводол

ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Таня Халянова, от село Плоски, се нуждае от спешна операция

ИЗБОРИ'15

Туристическо дружество Туристическо дружество "Еделвайс", Сандански, отпразнува в събота своята 95-годишнина

Кметът на Сандански забрани събирането на финансови средства от родителите за нуждите на детски заведения в общината Кметът на Сандански забрани събирането на финансови средства от родителите за нуждите на детски заведения в общината

НАВКО 08 ЕООД - град Сандански, търси работници за изработка на трико НАВКО 08 ЕООД - град Сандански, търси работници за изработка на трико

ОБЯВА. Фирма от Сандански търси монтажници ОБЯВА. Фирма от Сандански търси монтажници

ОБЯВА. Ледър Уъркс ЕООД, град Сандански, търси работници за изработка на кожени изделия ОБЯВА. Ледър Уъркс ЕООД, град Сандански, търси работници за изработка на кожени изделия

Сандански. Ново! Поръчайте за вкъщи! Пиле на жар, пилешки бутчета и крилца на жар Сандански. Ново! Поръчайте за вкъщи! Пиле на жар, пилешки бутчета и крилца на жар

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

29 May 2018 :: Sandanski1.com

Бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община СанданскиДнес, 29 май, в Заседателната зала на Общински съвет - Сандански, бяха представени приключилите дейности, както и екипът, който работи по проект "Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".В присъствието на част от ръководството на община Сандански екипът отчете дейностите, продължителността и общата стойност на проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".

Успешната реализация на проекта повиши енергийната ефективност в сградите на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански, с което се намалиха разходите за енергия и крайното енергийно потребление.

1. Като част от енергоспестяващите мерки в хода на строителството бяха подменени всички дограми, неотговарящи на изискванията на енергийната ефективност, извършено топлинно изолиране на външните стени на сградите, топлинно изолиране на конструкциите на типовете покрив и еркери.

2. По Част "Електрическа" от техническия проект бяха подменени ел. таблата и съоръженията към тях, изцяло подменени осветителните тела с нови - енергийно ефективни, заземителнита и мълниезащитната инсталация.

3. По Част "Пожароизвестяване". Бе изградена цялостна пожароизвестителна система със съответните датчици, сигнализации, както и централа за управление и мониторинг.

4. По Част "Отопление, вентилация и климатизация". Бяха подменени инсталациите за радиаторното отопление, изградени соларни системи, вентилационни инсталации за гаражните клетки, както и беше обновено и оборудвано котелното помещение с нов газов котел и газонафтова горелка.

5. По Част "В и К". Бе подменена хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, с монтаж на нови полипропиленови тръби със съответната топлоизолация към тях, както и подмяна на вертикалните канализационни клонове.

Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Обща стойност на проекта: 845 807.20 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 708 736.12 лева
Национално съфинансиране: 125 071.08 лева
Собствен принос: 12 000.00 лева.
След успешното приключване на проекта една важна за всички жители обществена сграда придоби нов, съвременен облик.


---

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3