Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

От 1 юни отварят закритите части на заведенията

ООН: Идва рекордно горещо лято, COVID-19 може да увеличи здравните рискове

Децата до 18 години вече могат да спортуват

Румъния готви огромно увеличение на пенсиите

Доматите поевтиняха с 31 стотинки, картофите – с 20 ст.

Отворена е регистрацията за "Дигитални новатори в образованието"

Крадат ни данните с фалшив мейл от пощите

ЧЕЗ възстановява обичайното работно време в центровете за обслужване на клиенти

ИЗБОРИ'15

Обявена е за продан земеделска земя, много добра локация - недалеч от град Сандански Обявена е за продан земеделска земя, много добра локация - недалеч от град Сандански

ВАЖНО! Спортно училище - Сандански, обяви прием за учебната 2020-2021 година ВАЖНО! Спортно училище - Сандански, обяви прием за учебната 2020-2021 година

Щастливото събитие - повторното пускане на Синята зона в град Сандански, предстои в понеделник, 11 май. Честито, дерзайте!

Емоционалната интелигентност или как да управляваме емоциите - собствените и на другите

За по-чист град: Община Сандански продължава поетапното миене на улиците За по-чист град: Община Сандански продължава поетапното миене на улиците

В Цапарево се стараят да спазват социална дистанция, да използват маски, когато пазаруват В Цапарево се стараят да спазват социална дистанция, да използват маски, когато пазаруват

Общинска избирателна комисия Сандански установи нарушение на Изборния кодекс

03 Nov 2019 :: Sandanski1.com

...

Общинска избирателна комисия Сандански

РЕШЕНИЕ
№ 250 - МИ
Сандански, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпили сигнал/жалба от СЛАВЧО НИКОЛАЕВ ПАРАПАНОВ, упълномощен представител на ПП ГЕРБ

В ОИК - Сандански са постъпили сигнали/жалби в 14.40 часа, от Славчо Николаев Парапанов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведена под №219/03.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК и под №20 в публичния регистър на жалбите и сигналите.

В сигнала/жалба заведен под № 20 в публичния регистър, се сочи, че в СИК №8 е извършено следното нарушение: от началото на изборния ден до 15.00 часа на 03.11.2019 г. в секция №8, кандидата за общински съветник от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“- Румен Карамитов, стои вътре в изборното помещение и се легитимира, като представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, с пълномощно издадено и подписано от Зорина Николова Стоянова/упълномощен представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“/. При посещение на представители на ОИК Сандански /Благой Горанов и Димитър Андонов/в 15.00.ч в СИК №8, лицето Румен Карамитов , се легитимира с пълномощно в качеството му на представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“/, което каза че му е издадено от партията, на която е представител и за това влиза и стои в изборното помещение, същите факти изложени от Румен Карамитов, бяха потвърдени и от членовете на СИК №8. От проверка извършена на място се установи, че лицето не е вписано в Списъка на упълномощените представители публикуван на интернет сайта на ОИК Сандански.

Редът за вписване е указан в Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, а именно: „Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден, като списъкът се подписва и предава на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица, като в случая това е Зорина Николова Стоянова.

Отделно от това, освен че липсва в публичния регистър на упълномощените представители, лицето заяви, че е бил кандидат за общински съветник от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за местните избори за 2019г., което също е пречка да бъде представител на политическа партия, поради несъвместимост. На Карамитов му беше обяснено, че не може да влиза в изборното помещение на СИК №8, и същият доброволно напусна СИК №8.

Водена от горното, на основание чл. 87, ал.1,т.22, във връзка с чл. 124, ал.1 ИК, във връзка с чл. чл. 495, ал.1 и чл.496, ал.1 и ал.2, т.2 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения кворум,

Общинска избирателна комисия – Сандански


РЕШИ:


УСТАНОВЯВА нарушение на Изборния кодекс, извършено от упълномощения представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ от Зорина Николова Стоянова. С оглед на горното е налице нарушение на чл. 124, ал. 4 от Изборния Кодекс.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК- Сандански да състави АУАН за извършено нарушение на разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК на Зорина Николова Стоянова упълномощен представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Нели Сайдосова Захариева

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:45 часа

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3