май, 2024

юни

Без събития

На Фейсбук страницата си кандидатът за кмет и настоящ депутат Димитрина Хаджиева – Недина представи дейностите, които тя и екипът й предвиждат да предприемат в сектор „Устройствено планиране и инфраструктура“:

✔️Приемане на Общ устройствен план на Сандански с предвиждане за модерни урбанистични решения, гарантиращи нормални условия за живот и бизнес. Край на безразборното строителство и устройственото планиране „на парче“. Спазване на принципа – първо планиране, после инфраструктура (път, ток, вода, канал, газ) и едва тогава строителство.

✔️Окончателно приемане и оптимизиране на Подробен устройствен план на парк „Свети Врач“, който да гарантира опазване на парка, неговото развитие и ефективно управление и поддръжка.

✔️Инвентаризация на водопроводната и канализационна мрежа и възможностите за подобрение.

✔️Създаване на устройствено – инфраструктурен план за отводняването на Сандански при силни валежи.

✔️Засилване на комуникацията на регионално и национално ниво с цел по-бързо кадастриране на населените места на територията на общината.

✔️Интелигентна система за мониторинг на улично осветление и енергийна ефективност на обществени сгради.

✔️Организиране на проектна готовност за кандидатстване и участие в програми за финансиране в различни сектори и области.

Comments are closed.

X