май, 2024

юни

Без събития

В община Сандански има създадени редица социални услуги през последните години, които имат нужда от съвременен прочит и по-активна работа с местната общност. Служителите в тях следва да бъдат подкрепяни активно и да се развиват професионално, в интерес на по-доброто качество на живот на децата и възрастните от града и региона.

Това е един от изводите на провелия се от 24 до 26 октомври в Сандански национален форум на ръководители на социални услуги от цялата страна.

Инициативата е на Марио Костурков, по чиято покана се отзоваха ръководители на социални услуги от София, Пловдив, Сливен, Първомай, Балчик, Тутракан, Елена, Златарица, Карлово, Драгоман и други.

Темата на събитието бе „Управление на социални услуги на местно ниво, функции на ръководителя“, а зад него застанаха доставчици на социални услуги от частния и от обществения сектор.

Целта на срещата е да създаде условия за повишаване на капацитета на ръководителите в социалната сфера, така че да имат възможност адекватно и качествено да помагат на хората в нужда и да развиват социалната инфраструктура в страната.

Comments are closed.

X