май, 2024

юни

Без събития

В периода 26-27 октомври 2023 г. в гр. Сандански се проведе двудневен форум и кръгла маса на тема „Финансиране на бизнеса и обмен на добри практики между заинтересованите страни относно проблемите и предизвикателствата във финансирането на бизнес инициативи“.

Събитието е част от дейностите на проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), който се изпълнява от Стопанска камара – Сандански и е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020 г.”

Домакин на форума бе Стопанска камара – Сандански. В двата дни на събитието взеха участие над 30 души, представители на заинтересованите страни – бизнес, финансови институции, местни власти, неправителствени организации от община Сандански и региона.


По време на първия ден бяха представени актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по Програмите на Европейския съюз. Представители на банкови институции представиха актуални възможности и инструменти за кредитиране на бизнеса и реализация на инвестиционни проекти.

В рамките на проведената дискусия бяха споделени проблеми относно достъпа до финансиране от страна на бизнеса, а също и нуждите от наличието на по-гъвкави финансови инструменти и политика от страна на банките и финансиращите институции. Беше споделен и опита на фирми от региона, които са получили финансиране от Европейски програми и успешно са реализирали инвестиционните си намерения.

През втория ден на форума ще бъде организирана кръгла маса – дискусия относно проблемите с финансирането на бизнеса в региона, като представители на бизнеса, местната власт и неправителствения сектор изготвиха общ документ с препоръки за подобряване на достъпа на бизнеса до финансиране от различни финансови инструменти.

По време на събитието, експерти от Стопанска камара – Сандански и консултантската фирма „Евроконсултантс България“ АД предоставиха безплатни и индивидуални консултации на участващите представители на бизнеса.

Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”

Comments are closed.

X