юли, 2024

август

Без събития

В Благоевград се проведе заключителната конференция за наличните възможности за финансиране на бизнеса в трансграничния регион Представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации взеха участие в заключителното събитие на проект „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), което се проведе в сградата на Общинска администрация – Благоевград на 10-ти ноември.

Конференцията предостави платформа за обмен на идеи и най-добри практики между представители на заинтересованите страни и основните членове на регионалната екосистема в подкрепа на бизнеса. Сред основните теми на дискусия бяха различните финансови инструменти и програми, достъпни за подпомагане на предприемачи и бизнеси в област Благоевград и трансграничния регион. Акцента бе поставен върху туризма, биологичното производство на храни, малките производители.

Важна част от събитието беше посветена на представянето на различни успешни проекти и инициативи, подкрепени със средства от Европейския съюз. Събитието подчерта значението на създаването на устойчиви партньорства между частния и публичния сектор, както и между различните институции и организации.

Обсъдени бяха и възможностите за иновации и технологично развитие, които могат да бъдат стимулирани чрез различните финансови инструменти.

В резултат от изпълнението на проекта бе създаден иновативен инструмент, който подпомага предприемачите и представителите на бизнеса при търсенето на финансиране, спрямо техните специфични нужди и профил на бизнеса. Инициативата се проведе в рамките на проект „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (№ B6.3a.21/13.04.2021г.), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

Comments are closed.

X