Автор: Атанас Атанасов

https://www.youtube.com/embed/dEA5viXHHrA …и след няколко години то да има обновени класни стаи и физкултурен салон, съвременни…

Прочети повече

Защитата на горите в санитарно-охранителните зони (СОЗ) край водоизточниците беше заявена и сред приоритетите на новоназначения директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев. Уточняването на границите и осигуряване на защита на вододайните зони бе обещана и от служебния екоминистър Асен Личев, също в пресконференция.

Прочети повече