Browsing: Новини

„Настояваме незабавно да задължите мобилните оператори в 14-дневен срок да отстранят от общите си условия неравноправните клаузи за индексация. Второ,…