Browsing: Сандански

ЧРЕЗПРЕДСЕДАТЕЛЯНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТСАНДАНСКИДОКМЕТА НАОБЩИНА САНДАНСКИДОРАЙОННИЯ ПРОКУРОРНА САНДАНСКИДОкпконпиСофия 1000, пл. “СветаНеделя” №6ПИТАНЕ -СИГНАЛОт Яне Янев и Снежана Стоянова – общински съветници…