Browsing: ПР

Администрацията на община Сандански приветства тази инициатива и оказва пълно съдействие при изпълнението на всички дейности В периода 20-23 юли…